Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Formațiunile Consiliului

Consiliul este o entitate juridică unică, dar se reunește în 10 „formațiuniˮ diferite în funcție de subiectul dezbătut:

 

Nu există o ierarhie între formațiunile Consiliului, deși Consiliul Afaceri Generale are un rol special de coordonare și este responsabil de aspectele instituționale, administrative și orizontale. Consiliul Afaceri Externe are de asemenea o misiune specială.

Deoarece Consiliul este o entitate juridică unică, fiecare din cele 10 formațiuni ale sale poate adopta un act al Consiliului care intră în sfera de competență a unei alte formațiuni. Prin urmare, atunci când un act legislativ este adoptat de Consiliu, nu se menționează formațiunea acestuia.

 

Începutul paginii

Consiliul Afaceri Generale (CAG)

Consiliul Afaceri Generale coordonează pregătirile pentru reuniunile Consiliului European (reuniunea șefilor de stat sau de guvern ai statelor membre ale UE). Sarcina sa este de a se asigura că există o coerență între lucrările diferitelor formațiuni ale Consiliului.

În plus, Consiliul Afaceri Generale stabilește cadrul financiar multianual (bugetul pentru șapte ani al UE care finanțează toate programele și activitățile), supervizează procesul de aderare și negocierile de aderare la UE și abordează aspectele legate de structura instituțională a UE.

Consiliul European poate totodată să însărcineze Consiliul Afaceri Generale să se ocupe de orice altă chestiune.

 

Cum funcționează Consiliu Afaceri Generale?

Consiliul Afaceri Generale este format în principal din miniștrii afacerilor europene din toate statele membre ale UE. Comisia Europeană este de obicei reprezentată de comisarul pentru relații interinstituționale, în funcție de subiectul discutat.

Reuniunile CAG au loc o dată pe lună.

 

Începutul paginii

Consiliul Afaceri Externe (CAE)

Consiliul Afaceri Externe (CAE) este responsabil de acțiunea externă a UE, cuprinzând o serie largă de aspecte de la politica externă și apărare la comerț, cooperare pentru dezvoltare și ajutor umanitar. Acesta definește și pune în aplicare politica externă și de securitate a UE, care se bazează pe orientările stabilite de Consiliul European.

Sarcina principală a CAE, împreună cu Comisia Europeană și cu sprijinul Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, este să asigure unitatea, coerența și eficacitatea acțiunii externe a UE.

Înaltul Reprezentant și statele membre pot prezenta CAE propuneri în domeniul politicii externe și de securitate comune. Comisia Europeană poate prezenta de asemenea propuneri împreună cu Înaltul Reprezentant în domeniul politicii externe și de securitate comune.

 

Cum funcționează Consiliu Afaceri Externe?

Consiliul Afaceri Externe este format din miniștrii afacerilor externe din toate statele membre ale UE. În funcție de ordinea de zi, Consiliul îi reunește de asemenea pe:

  • miniștrii apărării (politica de securitate și apărare comună)
  • miniștrii dezvoltării (cooperarea pentru dezvoltare)
  • miniștrii comerțului (politica comercială comună)

 

Reuniunile Consiliului Afaceri Externe sunt prezidate de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în prezent dna Catherine Ashton.

Cu toate acestea, atunci când Consiliul Afaceri Externe discută chestiuni de politică comercială comună, este prezidat de un reprezentant al statului membru UE care deține președinția Consiliului UE, asigurată prin rotație pentru perioade de șase luni.

Înaltul Reprezentant este sprijinit de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).

Consiliul Afaceri Externe se reunește o dată pe lună.

 

Începutul paginii

Consiliul Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN)

Consiliul Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) este responsabil de politica UE în trei domenii principale: politica economică, aspectele fiscale și reglementarea serviciilor financiare.

Domeniul său de competență include totodată chestiuni juridice și practice cu privire la moneda unică a UE - euro. Acesta coordonează totodată pozițiile UE pentru reuniunile la nivel internațional precum G-20, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială și este responsabil pentru aspectele financiare ale negocierilor internaționale privind măsurile de combatere a schimbărilor climatice.

 

Cum funcționează ECOFIN?

Consiliul ECOFIN este format din miniștrii economiei și finanțelor din toate statele membre. Comisarii europeni relevanți participă de asemenea la reuniuni.

Există și sesiuni speciale ale ECOFIN la care participă miniștrii naționali ai bugetului și comisarul european pentru programare financiară și buget, în vederea pregătirii bugetului anual al UE.

Reuniunile ECOFIN au loc în general o dată pe lună.

 

Începutul paginii

Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI)

Consiliul Justiție și Afaceri Interne dezvoltă cooperarea și politicile comune privind diferite chestiuni transversale, în vederea construirii unui spațiu de justiție la nivelul UE.

Chestiunile transversale cuprind garantarea drepturilor fundamentale, libera circulație a cetățenilor, protecția civilă, aspectele privind azilul și imigrația, investigațiile comune privind crima organizată transfrontalieră, strategia de securitate a UE, inclusiv lupta împotriva terorismului și a crimei organizate, a cibercriminalității și a radicalizării violente.

 

Cum funcționează Consiliului Justiție și Afaceri Interne?

Consiliul JAI este format din miniștrii justiției și ai afacerilor interne din toate statele membre ale UE. Miniștrii justiției abordează cooperarea judiciară atât în dreptul civil, cât și în dreptul penal, în timp ce miniștrii afacerilor interne sunt responsabili, printre altele, de gestionarea frontierelor și de cooperarea polițienească.

Consiliul JAI se reunește de regulă o dată la două luni.

Danemarca, Regatul Unit și Irlanda nu participă pe deplin la punerea în aplicare a anumitor măsuri privind justiția și afacerile interne sau participarea lor face obiectul anumitor condiții.

 

Începutul paginii

Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori (EPSCO)

Consiliul EPSCO urmărește creșterea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea asigurând un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a consumatorilor.

Cum funcționează Consiliul EPSCO?

Consiliul EPSCO îi reunește pe miniștrii responsabili de ocuparea forței de muncă, afacerile sociale, sănătatea și protecția consumatorilor din toate statele membre ale UE. Comisarii europeni relevanți participă de asemenea la reuniuni.

De obicei, au loc patru reuniuni EPSCO pe an. Două dintre reuniuni sunt în general dedicate exclusiv subiectelor privind ocuparea forței de muncă și politica socială. 

 

Începutul paginii

Consiliul Competitivitate (COMPET)

Consiliul Competitivitate urmărește consolidarea competitivității și sporirea creșterii economice în UE. Se ocupă cu patru domenii principale de politică: piața internă, industria, cercetarea și inovarea, precum și spațiul.

Cum funcționează Consiliul Competitivitate?

În funcție de ordinea de zi, Consiliul Competitivitate îi reunește pe miniștrii responsabili de comerț, industrie, cercetare și inovare, economie și spațiu din toate statele membre. Comisarii europeni relevanți participă de asemenea la reuniuni.

Reuniunile au loc cel puțin de patru ori pe an.

 

Începutul paginii

Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie (TTE)

Consiliul TTE urmărește îndeplinirea obiectivelor generale ale UE în domeniile transporturilor, telecomunicațiilor și energiei, și anume de a stabili o infrastructură și piețe moderne, competitive și eficiente și de a crea rețele transeuropene de transporturi, telecomunicații și energie.

Cum funcționează Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie?

Componența Consiliului TTE și numărul reuniunilor sale variază în funcție de punctele de pe ordinea de zi:

  • miniștrii transporturilor se reunesc de regulă de patru ori pe an
  • miniștrii energiei se reunesc de trei sau patru ori pe an
  • miniștrii telecomunicațiilor se reunesc de două ori pe an

 

Comisarii europeni relevanți participă de asemenea la reuniuni.

 

Începutul paginii

Consiliul Agricultură și Pescuit (AGRIFISH)

Consiliul Agricultură și Pescuit adoptă legislație într-o serie de domenii care privesc producția de alimente, dezvoltarea rurală și gestionarea pescuitului.

Cum funcționează Consiliul Agricultură și Pescuit?

Consiliul AGRIFISH reunește miniștri din fiecare stat membru al UE. Majoritatea statelor membre sunt reprezentate de un ministru pentru ambele sectoare, deși unele state trimit doi miniștri - unul pentru agricultură și unul pentru pescuit.

La reuniuni participă și comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală sau comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit.

Reuniunile au loc de regulă o dată pe lună.

 

Începutul paginii

Consiliul Mediu (ENV)

Consiliul Mediu este responsabil de politica de mediu a UE, inclusiv de protecția mediului, utilizarea prudentă a resurselor și protecția sănătății umane. Se ocupă de asemenea de chestiuni de mediu la nivel internațional, în special în domeniul schimbărilor climatice.

Cum funcționează Consiliul Mediu?

Consiliul Mediu este format din miniștrii responsabili de aspecte legate în mod specific de mediu. Comisia Europeană este reprezentată în cadrul reuniunilor atât de comisarul pentru mediu, cât și de comisarul pentru politici climatice.

Există aproximativ patru reuniuni ale Consiliului Mediu pe an. 

 

Începutul paginii

Consiliul Educație, Tineret, Cultură și Sport (EYCS)

Domeniile de politică cuprinse de Consiliul EYCS se află sub responsabilitatea statelor membre. Prin urmare, rolul UE în domeniile educației, tineretului, culturii și sportului este de a furniza un cadru de cooperare între statele membre în vederea schimbului de informații și de experiențe în domeniile de interes comun.

În unele cazuri, atunci când tratatele permit acest lucru, UE poate să acționeze și la nivel legislativ. De exemplu, în ceea ce privește domeniul audiovizualului și recunoașterea reciprocă a diplomelor.

Politica privind educația este de asemenea una dintre componentele-cheie ale Strategiei Europa 2020.

 

Cum funcționează Consiliul EYCS?

Consiliul EYCS este format din miniștrii responsabili de educație, cultură, tineret, mass-media, comunicare și sport din toate statele membre ale UE. Compoziția precisă a Consiliului depinde de aspectele discutate într-o reuniune specifică.

La reuniunile Consiliului participă și un reprezentant al Comisiei Europene - în general comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Consiliul EYCS se reunește de trei sau patru ori pe an, de două ori în formațiunea sa completă. 

 

Începutul paginii

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da    Nu


Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: