Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Praktikavõimalused peasekretariaadis

Praktika eri liigid

1. Tasustatud praktika

Nõukogu peasekretariaat pakub aastas ligikaudu 100 tasustatud praktikakohta ELi kodanikele, kes on läbinud kõrghariduse esimese astme ja saanud sellele vastava kraadi.

Praktika võib toimuda ühel kahest eri 5-kuulisest perioodist:

  • veebruar – 30. juuni
  • september – 31. jaanuar

2. Kohustuslik tasustamata praktika

Nõukogu peasekretariaat pakub ligikaudu 20 tasustamata praktikakohta aastas. See praktika on mõeldud 3., 4. või 5. kursuse üliõpilastele, kes peavad õpingute osana läbima kohustusliku praktika.

Ühe kuni viie kuu pikkune praktika võib toimuda ühel kahest eri perioodist:

  • veebruar – 30. juuni
  • september – 31. jaanuar

3. Riigiametnike praktika

See programm on mõeldud ELi liikmesriikide või kandidaatriikide ministeeriumide, valitsus- või kohalike omavalitsuste asutuste ja diplomaatiliste korpuste ametnikele.

Nõukogu peasekretariaadis stažeeriva riigiametniku töölevõtmise ja tasustamisega tegelevad vastava riigi ametiasutused.

 

Kes võivad kandideerida?

Kodakondsus

Praktikavõimalused on avatud:

  • ELi kodanikele või
  • ELiga ühinemisläbirääkimised lõpule viinud kandidaatriikide kodanikele,
  • kes on hiljuti lõpetanud ülikooli või võrdväärse kõrgkooli

Praegu ühinemisläbirääkimisi pidavate riikide kodanikud võivad osaleda ainult riigiametnike praktika programmis

Keeled

Nõutakse väga head inglise või prantsuse keele oskust, kuna need on nõukogu peasekretariaadi peamised töökeeled.

Profiilid

Enamik taotlusi tuleb praegu kandidaatidelt, kellel on kutseoskused õigusteaduse, politoloogia, rahvusvaheliste suhete, Euroopa õpingute ja majanduse valdkonnas.

Nõukogu peasekretariaat otsib samuti praktikante, kellel on kutseoskused muudes valdkondades, nagu:

kirjalik tõlge, personalitöö, kommunikatsioon, haridusteadus, informaatika, graafiline disain, multimeedia, põllumajandustehnoloogia, biomehaanika, tervishoid ja toiduohutus, energiajuhtimine, keskkond, lennundus.

Kes ei saa kandideerida?

Taotlusi ei võeta vastu kandidaatidelt, kes on juba läbinud enam kui 8-nädalase täienduskoolituse (tasustatud või tasustamata) mõnes ELi institutsioonis või asutuses.

Kontakt

Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust praktikabürooga

Seotud väljaanded

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah    Ei


Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?