Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Harjoittelu pääsihteeristössä

Erilaiset harjoittelujaksot

1. Palkallinen harjoittelu

Neuvoston pääsihteeristö tarjoaa noin 100 palkallista harjoittelumahdollisuutta vuodessa EU:n kansalaisille, jotka ovat suorittaneet vähintään ensimmäisen osan yliopisto-opinnoistaan ja saaneet tutkintotodistuksen.

Viiden kuukauden harjoittelujaksoja järjestetään kahdesti vuodessa:

  • 1. helmikuuta – 30. kesäkuuta
  • 1. syyskuuta – 31. tammikuuta

2. Pakollinen palkaton harjoittelu

Pääsihteeristö tarjoaa vuosittain noin 20 palkatonta harjoittelumahdollisuutta. Ne on tarkoitettu kolmannen, neljännen tai viidennen vuoden yliopisto-opiskelijoille, joiden opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu.

Palkaton harjoittelu kestää yhdestä viiteen kuukautta. Harjoittelujaksoja on kaksi:

  • 1. helmikuuta – 30. kesäkuuta
  • 1. syyskuuta – 31. tammikuuta

3. Jäsenvaltioiden virkamiehille tarkoitettu harjoittelu

Tämä harjoitteluohjelma on tarkoitettu EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden ministeriöiden ja valtion tai alueellisten virastojen virkamiehille sekä diplomaattikunnan edustajille.

Pääsihteeristössä harjoittelua suorittavat jäsenvaltioiden virkamiehet ovat oman maansa hallinnon palveluksessa ja palkkalistoilla.

 

 

Kuka voi hakea?

Kansalaisuus

Harjoitteluun voivat hakea

  • EU:n kansalaiset tai
  • EU-jäsenyysneuvottelut päätökseen saattaneiden ehdokasmaiden kansalaiset,
  • jotka ovat valmistuneet äskettäin yliopistosta tai muusta korkeakoulusta

Liittymisneuvotteluja parhaillaan käyvien maiden kansalaiset voivat osallistua vain jäsenvaltioiden virkamiehille tarkoitettuun harjoitteluohjelmaan.

Kielet

Vaatimuksena on ranskan tai englannin perusteellinen taito, sillä ne ovat pääsihteeristön tärkeimmät työkielet.

Hakijoiden tausta

Useimmilla hakijoilla on oikeustieteen, valtiotieteen, kansainvälisten suhteiden, EU-opintojen tai taloustieteen tutkinto.

Pääsihteeristö ottaa harjoittelijoiksi myös henkilöitä, joilla on tutkinto joltakin muulta alalta, kuten:

kääntäminen, henkilöstöhallinto, viestintä, kasvatustiede, tietojenkäsittelytiede, graafinen suunnittelu, multimedia, maatalousteknologia, biotekniikka, terveys ja elintarvikkeiden turvallisuus, energianhallinta, ympäristö sekä ilmailu- ja avaruustekniikka.

Kuka ei voi hakea?

Harjoittelijoiksi ei oteta hakijoita, jotka ovat jo suorittaneet yli kahdeksan viikon (palkallisen tai palkattoman) harjoittelun jossain EU:n toimielimessä tai elimessä.

Yhteydenotot

Kysy lisätietoja harjoittelutoimistosta

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä    En


Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.