Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Tréimhsí oiliúna ag an Ardrúnaíocht

Cineálacha difriúla tréimhsí oiliúna

1. Tréimhsí oiliúna íoctha

Tairgeann Ardrúnaíocht na Comhairle timpeall 100 tréimhse oiliúna a ngabhann íocaíocht leo gach bliain le haghaidh náisiúnach an Aontais Eorpaigh a bhfuil ar a laghad an chéad chuid dá gcúrsa ollscoile críochnaithe acu agus teastas céime faighte acu.

Féadfar tréimhsí oiliúna a chur ar bun i gceann amháin de dhá cheann de thréimhsí éagsúla 5 bliana:

  • 1 Feabhra go 30 Meitheamh
  • 1 Meán Fómhair go 31 Eanáir

2. Tréimhsí oiliúna éigeantacha gan íocaíocht

Tairgeann an Ardrúnaíocht timpeall 20 tréimhse oiliúna gan íocaíocht gach bliain. Is le haghaidh mic léinn 3ú, 4ú nó 5ú bliain den ollscoil iad na tréimhsí oiliúna sin, a bhfuil sé de dhualgas orthu tréimhse oiliúna a dhéanamh mar chuid dá gcúrsa.

Féadfar tréimhsí oiliúna, a mbeidh tréimhse 1 go cúig mhí ag gabháil le gach ceann acu, a chur ar bun i gceann amháin de dhá thréimhse éagsúla:

  • 1 Feabhra go 30 Meitheamh
  • 1 Meán Fómhair go 31 Eanáir

3. Tréimhsí oiliúna d'oifigigh náisiúnta

Tá an clár seo dírithe ar oifigigh de chuid aireachtaí, gníomhaireachtaí rialtais nó réigiúnacha nó de chuid chóir taidleoireachta bhallstát an Aontais nó ó thíortha a bhfuil iarratas déanta acu ar aontachas ("tíortha is iarrthóirí").

Na hoifigigh náisiúnta sin a dhéanann tréimhse oiliúna leis an Ardrúnaíocht, is fostaithe de chuid a rialtais náisiúnta féin iad agus is é an rialtas sin a íocann a dtuarastal.

 

Cé hiad na daoine ar féidir leo iarratas a dhéanamh?

Náisiúntacht

Tá na daoine seo a leanas i dteideal iarratas a dhéanamh le haghaidh tréimhse oiliúna:

  • saoránaigh de chuid an Aontais Eorpaigh, nó
  • saoránaigh ó thíortha is iarrthóirí a bhfuil caibidlíocht don aontachas le AE tugtha i gcrích acu, agus
  • ar éirigh leo céim ollscoile nóa comhionann a bhaint amach le deireannas

Saoránaigh de chuid tíortha a bhfuil a gcaibidlíocht aontachais fós ar siúl acu, ní féidir leo cur isteach ach amháin ar na cláir oiliúna d'oifigigh náisiúnta

Teangacha

Caithfidh iarratasóirí an-mháistreacht a bheith acu ar an bhFraincis nó ar an mBéarla, ós iad na príomhtheangacha oibre san Ardrúnaíocht.

Próifílí

Tagann tromlach na n-iarratas ó dhaoine a bhfuil cáilíochtaí acu sa dlí, san eolaíocht pholaitiúil, sa chaidreamh idirnáisiúnta, i staidéar an Aontais Eorpaigh agus san eacnamaíocht.

Tá an Ardrúnaíocht ag iarraidh teacht ar oiliúnaithe a bhfuil cáilíochtaí acu i réimsí eile freisin, mar shampla:

san aistriúchán, in acmhainní daonna, i gcumarsáid, sna staidéir oideachais, sna heolaíochtaí ríomhaireachta, san dearadh grafach, sna hilmheáin, sa teicneolaíocht talmhaíochta, san innealtóireacht bhithcheimiceach, sa tsláinte agus sa tsábháilteacht bia, sa bhainistiú fuinnimh, sa chomhshaol, agus san innealtóireacht aeraspáis.

Cé nach féidir leis iarratas a dhéanamh?

Ní ghlacfar le hiarratais ó dhaoine a fuair níos mó ná 8 seachtaine oiliúna inseirbhíse (íochta nó gan íocaíocht) in aon cheann d'institiúidí nó de chomhlachtaí AE.

Teagmháil

Téigh i dteagmháil le hOifig na dTréimhsí Oiliúna le haghaidh tuilleadh faisnéise

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair    Ní bhfuair


Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?