Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Stažuotės Generaliniame sekretoriate

Įvairios stažuočių rūšys

1. Mokamos stažuotės

Per metus Tarybos generalinis sekretoriatas pasiūlo maždaug 100 mokamų stažuočių ES piliečiams, baigusiems bent pirmąją savo universitetinių studijų pakopą ir gavusiems kvalifikacinį laipsnį patvirtinantį pažymėjimą.

Stažuotės gali vykti vienu iš dviejų skirtingų laikotarpių, kurių trukmė yra 5 mėnesiai:

  • nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d.
  • nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.

2. Privalomos nemokamos stažuotės

Tarybos generalinis sekretoriatas per metus pasiūlo maždaug 20 nemokamų stažuočių. Šios stažuotės yra skirtos universiteto 3-čio, 4-to arba 5-to kurso studentams, kurie privalo atlikti privalomą praktiką pagal savo studijų programą.

Stažuotės, kurių trukmė yra nuo 1 iki 5 mėnesių, gali vykti vienu iš dviejų skirtingų laikotarpių:

  • nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d.
  • nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.

3. Nacionaliniams pareigūnams skirtos stažuotės

Ši programa skirta ES valstybių narių arba šalies kandidatės ministerijų, valdžios sektoriaus ar regioninių agentūrų ir diplomatinio korpuso pareigūnams.

Nacionaliniai pareigūnai, kurie atlieka stažuotę Tarybos generaliniame sekretoriate, yra nacionalinių administracijų darbuotojai, kuriems jos moka atlyginimą.

 

Kas gali teikti paraiškas?

Pilietybė

Stažuotėse gali dalyvauti:

  • ES piliečiai arba
  • šalių kandidačių, užbaigusių ES stojimo derybas, piliečiai,
  • jie turi būti neseniai baigę universitetą arba lygiavertę aukštojo mokslo įstaigą.

Stojimo derybas vedančių šalių piliečiai gali dalyvauti tik stažuotėse pagal nacionaliniams pareigūnams skirtą programą.

Kalbos

Privaloma puikiai mokėti prancūzų arba anglų kalbą, nes tai yra pagrindinės darbo kalbos Tarybos generaliniame sekretoriate.

Kvalifikacijos

Dabar dauguma paraiškų gaunama iš kandidatų, turinčių kvalifikaciją teisės, politinių mokslų, tarptautinių santykių, ES studijų ir ekonomikos srityse.

Tarybos generalinis sekretoriatas taip pat ieško stažuotojų, turinčių kvalifikaciją kitose srityse, pavyzdžiui:

vertimo, žmogiškųjų išteklių, komunikacijos, edukologijos, informatikos, grafinio dizaino, įvairialypės terpės, žemės ūkio technologijų, biocheminės inžinerijos, sveikatos ir maisto saugos, energijos vadybos, aplinkos, aeronautikos inžinerijos.

Kas negali teikti paraiškų?

Asmenų, kurie jau yra atlikę ilgesnę nei 8 savaičių trukmės (mokamą ar nemokamą) stažuotę bet kurioje ES institucijoje ar įstaigoje, paraiškos nebus priimamos.

Kontaktai

Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į Stažuočių tarnybą

Susiję leidiniai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip    Ne


Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?