Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Stažēšanās Ģenerālsekretariātā

Dažādi stažēšanās veidi

1. Apmaksāta stažēšanās

Padomes Ģenerālsekretariāts ik gadus piedāvā aptuveni 100 apmaksātas stažēšanās vietas ES dalībvalstu valstspiederīgajiem, kas beiguši vismaz pirmo universitātes studiju posmu un kas ir saņēmuši sertifikātu par iegūto grādu.

Stažēšanās var notikt vienā no diviem dažādiem 5 mēnešu laikposmiem:

  • no 1. februāra līdz 30. jūnijam,
  • no 1. septembra līdz 31. janvārim.

2. Obligāta neapmaksāta stažēšanās

Padomes Ģenerālsekretariāts ik gadus piedāvā aptuveni 20 neapmaksātas stažēšanās vietas. Šī stažēšanās ir paredzēta universitātes 3., 4. vai 5. kursa studentiem, kam stažēšanās posms ir obligāts studiju elements.

Stažēšanās, kas ilgst no 1 līdz 5 mēnešiem, var notikt vienā no diviem dažādiem laikposmiem:

  • no 1. februāra līdz 30. jūnijam,
  • no 1. septembra līdz 31. janvārim.

3. Valstu ierēdņu stažēšanās

Šī programma ir domāta ES dalībvalstu vai kandidātvalstu ministriju, valsts vai reģionālu aģentūru ierēdņiem un diplomātiskajam korpusam.

Valstu ierēdņus, kas stažējas Padomes Ģenerālsekretariātā, nodarbina un algo attiecīgās valsts pārvaldes iestādes.

 

Kas var pieteikties

Valstspiederība

Uz stažēšanos var pretendēt:

  • ES dalībvalstu pilsoņi vai
  • to kandidātvalstu pilsoņi, kuras ir pabeigušas sarunas par pievienošanos ES,
  • kas nesen absolvējuši universitāti vai līdzvērtīgu augstākās izglītības iestādi.

To valstu pilsoņi, ar kurām pašlaik notiek pievienošanās sarunas, var piedalīties tikai valstu ierēdņu stažēšanās programmā.

Valodas

Ir ļoti labi jāprot franču vai angļu valoda, jo tās ir galvenās darba valodas Padomes Ģenerālsekretariātā.

Specializācija

Lielākā daļa pieteikumu iesniedzēju pašlaik ir kandidāti, kas specializējušies tieslietās, politikas zinātnē, starptautiskajās attiecībās, ES lietās un ekonomikā.

PĢS meklē arī stažierus, kas specializējušies citās jomās, piemēram:

tulkošanas, cilvēkresursu vadības, komunikācijas, izglītības, datorzinātnes, grafiskā dizaina, multimediju, lauksaimniecības tehnoloģiju, bioķīmijas inženierijas, veselības un pārtikas nekaitīguma, energovadības, vides, kosmiskās aviācijas inženierijas jomā.

Kas nevar pieteikties

Pieteikumus nepieņems no personām, kas jau ir piedalījušās vairāk nekā 8 nedēļu ilgā stažēšanās programmā (apmaksātā vai neapmaksātā) kādā no ES iestādēm vai struktūrām.

Kontaktinformācija

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Stažēšanās biroju

Publikācijas par šo tematu

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Jā   


Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?