Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Stages bij het secretariaat-generaal

Soorten stages

1. Bezoldigde stages

Ieder jaar biedt het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) ongeveer 100 bezoldigde stages aan. Deze stages zijn bedoeld voor EU-onderdanen die ten minste het eerste deel van hun hogere studies hebben afgerond en hiervan een getuigschrift kunnen voorleggen.

Een stage kan worden gelopen in een van twee onderscheiden periodes van vijf maanden:

  • van 1 februari tot en met 30 juni
  • van 1 september tot en met 31 januari

 

2. Verplichte onbezoldigde stages

Ieder jaar biedt het SGR ongeveer 20 onbezoldigde stages aan. Deze stages zijn bedoeld voor universiteitsstudenten die in het derde, vierde of vijfde jaar van hun opleiding verplicht stage moeten lopen.

Een stage, die van een tot vijf maanden duurt, kan worden gelopen in een van twee onderscheiden periodes:

  • van 1 februari tot en met 30 juni
  • van 1 september tot en met 31 januari

 

3. Stages voor nationale ambtenaren

Deze stages zijn bedoeld voor ambtenaren van ministeries, centrale of regionale overheidsorganen en het corps diplomatique van EU-lidstaten of kandidaat-lidstaten.

Nationale ambtenaren die stage lopen bij het SGR zijn in dienst van en worden betaald door hun nationale overheid.

 

 

Wie komt in aanmerking?

Nationaliteit

Stages staan open voor:

  • EU-burgers, of
  • burgers uit kandidaat-lidstaten waarmee de EU toetredingsonderhandelingen heeft afgerond, en
  • die onlangs zijn afgestudeerd aan een universiteit of een daarmee gelijkgestelde instelling voor hoger onderwijs.

Burgers uit kandidaat-lidstaten waarmee toetredingsonderhandelingen aan de gang zijn, kunnen enkel deelnemen aan de stages voor nationale ambtenaren.

Talen

Kandidaten moeten over een grondige kennis van het Frans of het Engels, de twee voornaamste werktalen van het SGR, beschikken.

Profielen

Momenteel komen de meeste stageaanvragen van kandidaten met kwalificaties op het gebied van rechten, politieke wetenschappen, internationale betrekkingen, Europese studies en economie.

Het secretariaat-generaal is echter ook op zoek naar stagiair(e)s met kwalificaties op andere gebieden zoals:

vertaling, human resources, communicatie, pedagogische wetenschappen, IT, grafische vormgeving, multimedia, landbouwtechnologie, biochemische technologie, gezondheid en voedselveiligheid, energiebeheer, milieu, ruimtevaarttechnologie.

Wie komt niet in aanmerking?

Wie reeds een (al dan niet bezoldigde) interne opleiding van meer dan acht weken in een EU-instelling of -orgaan heeft gevolgd, komt niet in aanmerking voor een stage bij het SGR.

Contacteer

Contacteer het stagebureau voor meer info

Verwante publicaties

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja    Nee


Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?