Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Praktik vid generalsekretariatet

Olika typer av praktik

1. Avlönad praktik 

Generalsekretariatet erbjuder varje år ca 100 avlönade praktikplatser till EU-medborgare som har slutfört högskolestudier på minst grundnivå och erhållit ett examensbevis.

En praktikperiod är fem månader och erbjuds två gånger per år:

  • 1 februari–30 juni
  • 1 september–31 januari   

2. Oavlönad praktik som obligatorisk del av studier

Generalsekretariatet erbjuder ca 20 oavlönade praktikplatser per år. Platserna är till för universitetsstuderande som läser tredje, fjärde eller femte året och som har en praktikperiod som en obligatorisk del av sin utbildning.

En praktikperiod är mellan en och fem månader och erbjuds två gånger per år:

  • 1 februari–30 juni
  • 1 september–31 januari 

3. Praktik för nationella tjänstemän

Denna typ av praktik riktar sig till tjänstemän från ministerier, statliga och regionala ämbetsverk samt diplomatkåren i EU-länder eller kandidatländer.

Nationella tjänstemän som praktiserar vid generalsekretariatet är anställda och avlönade av sina respektive hemländer.

 

 

Vem kan söka?

Nationalitet

Praktikplats kan sökas av dig som

  • är EU-medborgare eller
  • medborgare i ett kandidatland som har genomfört anslutningsförhandlingar, och
  • som nyligen har tagit examen från ett universitet eller motsvarande institut för högre utbildning.

Personer från länder som just nu genomgår anslutningsförhandlingar kan enbart söka praktikplatserna för nationella tjänstemän.

Språk

Du ska ha fördjupade kunskaper i franska eller engelska eftersom dessa språk är de huvudsakliga arbetsspråken vid generalsekretariatet. 

Profiler

De sökande brukar ha juridik, statsvetenskap, internationella relationer, Europastudier eller nationalekonomi som inriktning.

Generalsekretariatet söker dock även praktikanter med kompetens inom andra områden, t.ex.

översättning, personalvetenskap, kommunikation, utbildningsstudier, datavetenskap, grafisk design, media, lantbruksteknologi, biokemi, hälsa och livsmedelssäkerhet, energihushållning, miljövetenskap eller flyg- och rymdteknik.

Vem kan inte söka?

Du är inte behörig att söka om du redan har genomgått mer än åtta veckors praktik (avlönad eller oavlönad) vid en EU-institution eller ett EU-organ

Kontakt

Kontakta kontoret för praktiktjänstgöring för mer information

Relaterade publikationer

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja    Nej


Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?