Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Ag obair san Ardrúnaíocht

Folúntais sa Chomhairle

Níl aon fholúntais ann faoi láthair

CONS/AD/105

Tá folúntas mar Stiúrthóir, grúpa feidhmeanna AD, grád 14, i Stiúrthóireacht 2 (Iompar, Teileachumarsáid agus Fuinneamh) in Ard-Stiúrthóireacht E, Comhshaol, Oideachas, Iompar agus Fuinneamh in Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil (IO C 277 A, 22.08.2014).

Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 24 Meán Fómhair 2014

Foirmeacha iarratais agus na sonraí uile 

Deiseanna le haghaidh post buan

Líonann an Ardrúnaíocht folúntais den chuid is mó trí oifigigh bhuana a earcú ó institiúidí eile an Aontais nó ó phainéil d'iarrthóirí ar éirigh leo i gcomórtais oscailte.

Is í an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) a eagraíonn na comórtais sin. Is scrúduithe earcaíochta iomaíocha iad atá ceaptha chun measúnú a dhéanamh ar scileanna na n-iarrthóirí trí shraith de thrialacha difriúla, lena n-áirithítear nach roghnaítear ach daoine den chéad scoth. Eagraítear comórtais oscailte i gcomhair cineálacha difriúla próifíle agus féadfaidh sé go n-éileofar scileanna agus cáilíochtaí sonracha ort. Cuirtear na hiarrthóirí a n-éiríonn leo i gcomórtas ar phainéal a n-earcaíonn institiúidí an Aontais baill foirne uaidh a luaithe a mbíonn gá acu leo.

Féadfaidh an Ardrúnaíocht comórtas a eagrú uaireanta ar mhaithe lena riachtanais féin, chun poist ardspeisialaithe a líonadh. Foilsítear na folúntais sin ar bharr an leathanaigh seo agus ar láithreán gréasáin EPSO.

Más spéis leat oibriú linn, ba cheart duit láithreán gréasáin EPSO a sheiceáil go rialta, áit a mbeidh tú in ann teacht ar fhaisnéis faoi chomórtais a bheidh ann amach anseo agus faoin mbealach chun ullmhú dóibh.

 

Deiseanna le haghaidh post neamhbhuan

Foireann atá ar conradh

Fostaíonn an Ardrúnaíocht líon teoranta gníomhairí ar conradh a roghnaítear ó iarrthóirí atá cláraithe i mbunachar sonraí CAST de chuid EPSO nó ó phainéil nó ó bhunachair sonraí a bhailíonn institiúidí eile.

Agus foireann atá ar conradh á lorg aici, téann Oifig Earcaíochta na hArdrúnaíochta i dteagmháil leis na hiarrthóirí ab oiriúnaí a bpróifíl do phróifíl an phoist. Molaimid duit, dá bhrí sin, do CV a choinneáil cothrom le dáta sa bhunachar sonraí lena mbaineann tú.

Foireann shealadach

Ó am go ham eagraíonn an Ardrúnaíocht nósanna imeachta roghnúcháin le haghaidh gníomhairí sealadacha. Déantar é sin den chuid is mó chun folúntais i gcomhair próifílí ardspeisialaithe, nach bhfuil ar fáil ar phainéil EPSO ag am áirithe, a líonadh. Fógraítear aon nós imeachta roghnúcháin le haghaidh gníomhairí sealadacha ar bharr an leathanaigh seo agus ar láithreán gréasáin EPSO.

Iarratais uathspreagtha

Is í Oifig Earcaíochta na hArdrúnaíochta a láimhseálann na teagmhálacha go léir le hiarrthóirí. I bhfianaise an bheartais earcaíochta agus roghnúcháin, ní féidir leis an Oifig Earcaíochta glacadh le hiarratais uathspreagtha, fiú ó iarrthóirí ar éirigh leo i gcomórtas.

I gcomhréir le rialacha cosanta sonraí na hArdrúnaíochta, déantar na hiarratais go léir a fhaightear gan iarraidh a scriosadh tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis a bhfaighte. Gheobhaidh iarratais gan iarraidh freagra uathoibríoch, ina mbeidh faisnéis ghinearálta faoi earcaíocht in Ardrúnaíocht na Comhairle.

 

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair    Ní bhfuair


Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?