Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

O Svetu EU

Svet EU, neformalno poznan tudi kot Svet, je institucija, ki predstavlja vlade držav članic. Nacionalni ministri posameznih držav EU, ki se v njem srečujejo, sprejemajo zakonodajo in usklajujejo politike.

1. Kaj Svet počne?

Svet je ključni nosilec odločitev v EU. Oblikuje in sprejema novo zakonodajo EU, jo po potrebi spreminja ter usklajuje politike.

 

2. Kako Svet deluje?

Svet je en sam pravni subjekt, zaseda pa v 10 različnih „sestavah“, ki so odvisne od obravnavane teme.

Glede na odločitev, ki jo je treba sprejeti, odloča z navadno večino, s kvalificirano večino ali soglasno

Delo Sveta podpira Odbor stalnih predstavnikov (Coreper) ter več kot 150 visoko specializiranih delovnih skupin in odborov, ki jih poznamo tudi kot „pripravljalna telesa Sveta“. Slednja preučujejo zakonodajne predloge ter izvajajo pripravljalna dela, s katerimi pripravljajo teren za odločitve Sveta.

Sveta EU ne smemo zamenjati:

 

3. Predsedstvo Sveta EU

Predsedstvo Sveta EU se menja med državami članicami vsakih šest mesecev. Zadolženo je za vodenje sej na vseh ravneh: sej Sveta, Odbora stalnih predstavnikov (Coreper) in delovnih skupin. Vodi delo Sveta in usklajuje različna področja njegovih dejavnosti.

Predsedstva Sveta ne smemo zamenjati:

 

4. Generalni sekretariat Sveta EU

Generalni sekretariat Sveta (GSS) je odgovoren za pomoč Evropskemu svetu in Svetu EU, med drugim tudi njegovim predsedstvom, Odboru stalnih predstavnikov (Coreper) ter drugim odborom in delovnim skupinam Sveta.

GSS večinoma zaposluje osebje iz drugih institucij EU ali z rezervnih seznamov uspešnih kandidatov na natečajih EPSO. Občasno so prosta delovna mesta visoko specializiranih profilov in začasno zaposlenih.

V GSS so vzpostavljeni tudi programi pripravništev, v okviru katerih so možne tri vrste pripravništev:  plačano pripravništvo, pripravništvo, ki je del obveznega usposabljanja v času študija, in pripravništvo za nacionalne uradnike.

Generalni sekretariat Sveta EU (GSS) redno objavlja javne razpise za dobavo, storitve in naročila gradenj.

Ključni datumi

  • 1952 – prvo srečanje „posebnega Sveta ministrov“ od 8. do 10. septembra.
  • 1958 – prvo srečanje „Sveta EGS“ 25. januarja.
  • 1987Enotni evropski akt, ki pomeni začetek zakonodajnega sodelovanja med Svetom in Parlamentom ter uvedbo glasovanja s kvalificirano večino.
  • 1993Pogodba o Evropski uniji, s katero so narejeni prvi koraki na poti k ekonomski in monetarni uniji ter evru.
  • 2003Pogodba iz Nice, ki prinese institucionalno reformo.
  • 2009Lizbonska pogodba, s katero se spremeni glasovanje s kvalificirano večino in razširi njegova uporaba ter uvede enakovredna zakonodajna pristojnost med Parlamentom in Svetom.

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da    Ne


Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?