Upozornění na autorská práva

© Evropská unie, 2017

Není-li uvedeno jinak, je reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.

Je-li pro reprodukci nebo použití textové či multimediální informace (zvuk, obrázky, software atd.) vyžadován předchozí souhlas, zrušuje tento souhlas výše uvedené obecné povolení k reprodukci, přičemž v něm musí být jasně uvedena případná omezení, jež se na použití vztahují.

Omezení autorských práv pro oddíl internetových stránek věnovaný PRADO

V žádném případě nesmíte:

  • šířit, používat nebo kopírovat či jinak zhotovovat opisy jakýchkoli materiálů obsažených v oddíle PRADO, není-li to výslovně povoleno níže nebo nevydal-li k tomu svolení generální sekretariát Rady;
  • prodat, půjčit, pronajmout, předat, šířit, dále šířit nebo dočasně sdílet oddíl PRADO či jeho části, poskytnout k nim licenci či sublicenci, provádět "framing“ nebo "mirroring“ materiálu nebo služeb obsažených v oddíle PRADO nebo z něj přístupných na jakémkoli jiném serveru nebo internetovém zařízení bez předchozího výslovného písemného souhlasu generálního sekretariátu Rady; povoluje se vytvořit internetové odkazy na stránky PRADO; pro zveřejnění takového odkazu nepotřebujete žádné další povolení generálního sekretariátu Rady;
  • odstranit, zaměnit, změnit názvy, ochranné známky, autorská práva, oznámení o výhradních právech nebo jiná sdělení ohledně vlastnických práv nebo licenční dohody obsažené v oddíle PRADO nebo jím poskytované, nebo s nimi jinak manipulovat;
  • hromadit, sbírat, shromažďovat či sestavovat materiál pro jiné než úřední a nekomerční využití;
  • hromadit, sbírat, shromažďovat či sestavovat informace nebo údaje týkající se jiných uživatelů, včetně elektronických adres, bez jejich souhlasu.