Kontakt

Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel: +32 2 281 61 11
Fax: +32 2 281 69 34

Obecné dotazy

Služba informací pro veřejnost

Tel: +32 2 281 56 50

Fax: +32 2 281 49 77

Navštivte Radu

Služba pro návštěvníky

Tel: +32 2 281 21 40

Dotazy sdělovacích prostředků

Tiskové oddělení

Tel: +32 2 281 63 19

Poslat e-mail

Tiskové středisko

Tel: +32 2 281 90 00

Poslat e-mail

Předseda Evropské rady

Sekretariát předsedy

Poslat e-mail