Budovy Rady

Generální sekretariát

Generální sekretariát Rady, který zajišťuje administrativní chod tohoto orgánu, v minulosti sídlil v několika různých budovách po celém Bruselu. V zájmu hospodárnějšího interního fungování a snížení nákladů vypracovala Rada EU program pro budovy, jehož účelem bylo soustředit veškerou její administrativní činnost a zasedání do menšího počtu sousedících budov.

Tento program také reagoval na nové provozní požadavky vyplývající z:

  • rozhodnutí Evropské rady pořádat všechny summity v Bruselu a nahradit tak předchozí systém, kdy se zasedání konala střídavě v jednotlivých členských státech;
  • rozšíření EU, kdy do Unie během 10 let vstoupilo 13 nových členských států;
  • přijetí Lisabonské smlouvy, jíž byla vytvořena funkce stálého předsedy Evropské rady.

Stávající budova Justus Lipsius byla částečně přestavěna a byla pořízena další budova – Lex –, ve které jsou umístěna překladatelská oddělení, jejichž počet stále roste. V lednu 2017 byla uvedena do provozu nová budova Europa, ve které se konají zasedání Rady a Evropské rady.

Budova Justus Lipsius

Budova Justus Lipsius je od roku 1995 sídlem Rady EU a generálního sekretariátu Rady. Po vstupu Niceské smlouvy v platnost se v ní začala prozatímně konat zasedání Evropské rady. Od počátku roku 2017 se zasedání Rady EU a Evropské rady konají v nové budově Europa.

Budova Lex

V budově Lex sídlí od roku 2007 překladatelská služba generálního sekretariátu Rady. Jednotlivá oddělení byla dříve rozmístěna v řadě různých budov po celém Bruselu. Budova Lex umožnila soustředit na jedno místo všechna překladatelská oddělení, včetně nových oddělení zřízených v souvislosti s rozšířením EU.

Budova Europa

V budově Europa se konají zasedání Evropské rady, Rady EU a dalších subjektů na vysoké úrovni. Její provoz byl zahájen počátkem roku 2017.

Další budovy

Informační středisko „Info Point Europa“

Toto veřejné informační středisko je provozováno společně Radou a Komisí.

Evropské konferenční středisko (Lucemburk)

Podle pravidel stanovených ve Smlouvách zasedá Rada Evropské unie v dubnu, červnu a říjnu v Lucemburku. V těchto měsících si Rada od lucemburské vlády pronajímá Evropské konferenční centrum.

Neder-over-Hembeek

Tato budova je centrálním skladovacím prostorem generálního sekretariátu Rady a nachází se na sever od Bruselu. Jedná se o jednu skladovací halu o celkové ploše 4 400 m2, kterou využívají i další instituce EU.