Obecné dotazy

Generální sekretariát

Dotazy týkající se Rady a Evropské rady

S obecnými dotazy týkajícími se organizace, činnosti a práce Rady a Evropské rady se lze obrátit na oddělení „Služba informací pro veřejnost“. Upozorňujeme, že toto oddělení neposkytuje právní poradenství ani vyjádření ke konkrétním záležitostem.

S dotazem se na nás můžete obrátit:

 • telefonicky: +32 22815650
 • faxem: +32 22814977
 • písemně na adresu:
  General Secretariat of the Council of the European Union
  DGF - Public Information Service
  Rue de la Loi/Wetstraat 175
  1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België

Svůj dotaz můžete zaslat ve kterémkoli z 24 úředních jazyků EU. Zodpovíme jej do 15 pracovních dnů.

Postup pro podávání stížností

Usilujeme o poskytování služeb nejvyšší kvality.

Domníváte-li se, že byl při Vašem kontaktu/korespondenci s útvary generálního sekretariátu Rady použit nesprávný úřední postup, máte právo podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv. Předtím než bude moci veřejný ochránce práv Vaši stížnost přijmout, je nicméně nezbytné, abyste se nejprve obrátili na útvar Rady Evropské unie, který vyřizoval Vaši původní žádost.

Vynasnažíme se, abychom příčinu Vaší nespokojenosti náležitě a v maximální možné míře napravili.