Navštivte nás

Generální sekretariát

Kdo může Radu navštívit?

Naše služba pro návštěvníky organizuje návštěvy pro skupiny minimálně 20 osob, a to ve všech 24 úředních jazycích EU. Návštěvy jsou určeny pro:

  • dospělé,
  • školní skupiny studentů starších 15 let.

Jak návštěva Rady probíhá?

Informační návštěvy mohou být zorganizovány v téměř kterýkoli pracovní den v době od 9.00 do 11.00 hodin a od 13.30 do 16.00 hodin.

Nabízíme pouze jeden typ návštěv – informační návštěvy. Trvají obvykle 1 až 2 hodiny a skládají se:

  • z výkladu, který přednese úředník z generálního sekretariátu Rady nebo z Evropské služby pro vnější činnost, a
  • z odpovědí na případné dotazy návštěvníků.

Výklad může být zaměřen na obecné informace o Radě a Evropské radě nebo na konkrétní oblast. Na základě žádosti lze rovněž uspořádat seminář.

Rezervace

Informační návštěvu je třeba rezervovat nejméně 3 měsíce předem. Jakmile obdržíme Vaši žádost, budeme Vás kontaktovat, abychom návštěvu potvrdili.

Žádost o rezervaci podává:

  • vedoucí skupiny,
  • zástupce vzdělávacího zařízení nebo studentské organizace, který musí skupinu doprovázet i v průběhu návštěvy.

Školní skupiny musí doprovázet alespoň jedna dospělá osoba na každých 10 žáků.

Dovolujeme si Vás upozornit, že služba pro návštěvníky si vyhrazuje právo spojit z organizačních důvodů dvě slučitelné skupiny návštěvníků nebo zrušit naplánovanou návštěvu, jestliže není v souladu s procedurálními požadavky.

Ve výjimečných případech, z důvodu politických událostí nebo v době konání mimořádných zasedání Rady, může služba pro návštěvníky již dohodnutou návštěvu zrušit, a to i ve velmi krátké lhůtě.

Budovy Rady jsou přístupné osobám se sníženou pohyblivostí.

Další informace

Tel: +32 22812140

Poslat e-mail

Kde se návštěvy konají?

Budova Justus Lipsius

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Budova Lex

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Informační středisko „Info Point Europa“

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Informační návštěvy probíhají v těchto budovách Rady v Bruselu:

  • budova Justus Lipsius,
  • budova Lex,
  • informační středisko „Info Point Europa“.

Autobusy s návštěvníky mohou na dobu jejich nástupu a výstupu zastavit před hlavním vchodem do budovy Justus Lipsius. V bezprostřední blízkosti budovy se nacházejí vlakové nádraží, autobusová zastávka a stanice metra.

informační středisko „Info Point Europa“.

Rada a Evropská komise sdílejí společné informační a dokumentační středisko, v němž je umístěna informační kancelář; návštěvníci zde mohou bezplatně získat informační publikace. Informační středisko „Info Point Europa“ se nachází v blízkosti sídla Rady a je otevřeno od pondělí do pátku od 9.00 hodin do 17.00 hodin.

Postup pro podávání stížností

Usilujeme o poskytování služeb nejvyšší kvality.

Domníváte-li se, že byl při Vašem kontaktu/korespondenci s útvary generálního sekretariátu Rady použit nesprávný úřední postup, máte právo podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv. Předtím než bude moci veřejný ochránce práv Vaši stížnost přijmout, je nicméně nezbytné, abyste se nejprve obrátili na útvar Rady Evropské unie, který vyřizoval Vaši původní žádost.

Vynasnažíme se, abychom příčinu Vaší nespokojenosti náležitě a v maximální možné míře napravili.