Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Kdo může Radu navštívit?

Naše služba pro návštěvníky organizuje návštěvy pro skupiny minimálně 20 osob, a to ve všech 24 úředních jazycích EU. Návštěvy jsou určeny pro:

  • dospělé,
  • školní skupiny studentů starších 15 let.

Neorganizujeme návštěvy pro jednotlivce ani skupiny čítající méně než 20 osob. Evropské instituce však každoročně v květnu pořádají pro veřejnost Den otevřených dveří.

Jak návštěva Rady probíhá?

Informační návštěvy mohou být zorganizovány v téměř kterýkoli pracovní den v době od 9.00 do 11.00 hodin a od 13.30 do 16.00 hodin. Návštěvy neprobíhají v měsíci srpnu.

Nabízíme pouze jeden typ návštěv – informační návštěvy. Trvají obvykle 1 až 2 hodiny a skládají se:

  • z výkladu, který přednese úředník z generálního sekretariátu Rady nebo z Evropské služby pro vnější činnost, a
  • z odpovědí na případné dotazy návštěvníků.

Výklad může být zaměřen na obecné informace o Radě a Evropské radě nebo na konkrétní oblast. Na základě žádosti lze rovněž uspořádat seminář.

Rezervace

Informační návštěvu je třeba rezervovat nejméně 3 měsíce předem. Jakmile obdržíme Vaši žádost, budeme Vás kontaktovat, abychom návštěvu potvrdili.

Žádost o rezervaci podává:

  • vedoucí skupiny,
  • zástupce vzdělávacího zařízení nebo studentské organizace, který musí skupinu doprovázet i v průběhu návštěvy.

Školní skupiny musí doprovázet alespoň jedna dospělá osoba na každých 10 žáků.

Dovolujeme si Vás upozornit, že služba pro návštěvníky si vyhrazuje právo spojit z organizačních důvodů dvě slučitelné skupiny návštěvníků nebo zrušit naplánovanou návštěvu, jestliže není v souladu s procedurálními požadavky.

Ve výjimečných případech, z důvodu politických událostí nebo v době konání mimořádných zasedání Rady, může služba pro návštěvníky již dohodnutou návštěvu zrušit, a to i ve velmi krátké lhůtě.

Budovy Rady jsou přístupné osobám se sníženou pohyblivostí.

Další informace

Tel.: +32 22812140

Poslat e-mail

Kde se návštěvy konají?

Budova Justus Lipsius

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Budova Lex

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Informační středisko „Info Point Europa“

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Informační návštěvy probíhají v těchto budovách Rady v Bruselu:

  • budova Justus Lipsius,
  • budova Lex,
  • informační středisko „Info Point Europa“.

Upozorňujeme, že budova Europa návštěvníkům zpřístupněna není.

Autobusy s návštěvníky mohou na dobu jejich nástupu a výstupu zastavit před hlavním vchodem do budovy Justus Lipsius. V bezprostřední blízkosti budovy se nacházejí vlakové nádraží, autobusová zastávka a stanice metra.

Informační středisko „Info Point Europa“

Rada a Evropská komise sdílejí společné informační a dokumentační středisko, v němž je umístěna informační kancelář; návštěvníci zde mohou bezplatně získat informační publikace. Informační středisko „Info Point Europa“ se nachází v blízkosti sídla Rady a je otevřeno od pondělí do pátku od 9.00 hodin do 17.00 hodin.

Postup pro podávání stížností

Usilujeme o poskytování služeb nejvyšší kvality.

Domníváte-li se, že byl při Vašem kontaktu/korespondenci s útvary generálního sekretariátu Rady použit nesprávný úřední postup, máte právo podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv. Předtím než bude moci veřejný ochránce práv Vaši stížnost přijmout, je nicméně nezbytné, abyste se nejprve obrátili na útvar Rady Evropské unie, který vyřizoval Vaši původní žádost.

Vynasnažíme se, abychom příčinu Vaší nespokojenosti náležitě a v maximální možné míře napravili.

Jak lze navštívit další orgány EU?

Evropská komise

V návštěvnickém středisku Evropské komise jsou pro návštěvníky (skupiny minimálně 15 osob) pořádány prezentace a diskuse o úloze Komise coby výkonného politického orgánu Evropské unie. Návštěvy, které je možné uzpůsobit znalostem a zájmům skupiny, je třeba rezervovat nejméně 10 týdnů předem.

Evropský parlament

Evropský parlament je srdcem demokracie v Evropské unii. Během návštěv, které jsou pořádány zdarma, se dozvíte, jak Evropský parlament funguje, jak ovlivňuje životy občanů a jak jsme dospěli k současné Evropě. Podrobné informace naleznete na internetových stránkách Evropského parlamentu věnovaných pořádání návštěv.

Evropský výbor regionů

Evropský výbor regionů nabízí pro skupiny návštěvníků (minimálně 15 osob starších 14 let) poutavé prezentace o úloze evropských regionů a měst při utváření právních předpisů Evropské unie. Návštěvu je třeba rezervovat nejméně 8 týdnů předem.

Evropský hospodářský a sociální výbor

Navštivte sídlo organizované občanské společnosti a zúčastněte se interaktivního rozhovoru. Dozvíte se více o třech skupinách zastoupených ve Výboru – tj. o zaměstnavatelích, zaměstnancích a různých zájmových skupinách (například profesních a komunitních sdruženích, organizacích mládeže, ženských skupinách, spotřebitelích či aktivistech v oblasti životního prostředí) – a o tom, jak jsou jejich práva zohledňována v Evropské unii.