Rada pro hospodářské a finanční věci (Ecofin)

Rada EU

Rada pro hospodářské a finanční věci je odpovědná za tři hlavní oblasti politiky Unie: za hospodářskou politiku, daňové otázky a regulaci finančních služeb.

Jak Rada Ecofin pracuje?

V Radě Ecofin zasedají ministři hospodářství a financí všech členských států. Těchto zasedání se účastní rovněž příslušní evropští komisaři.

Konají se i zvláštní zasedání Ecofinu, na kterých se scházejí ministři jednotlivých zemí odpovědní za rozpočet a evropský komisař pro finanční plánování a rozpočet, aby připravili roční rozpočet EU.

Zasedání Rady Ecofin se zpravidla konají jednou měsíčně.

Hospodářská a finanční politika

Euroskupina

Euroskupina – neformální orgán sdružující ministry eurozóny za účelem jednání o záležitostech souvisejících s eurem

Rada pro hospodářské a finanční věci, obecně známá jako Rada Ecofin, odpovídá za hospodářskou politiku, daňové otázky, finanční trhy a pohyb kapitálu a hospodářské vztahy se třetími zeměmi.

Připravuje rovněž roční rozpočet EU a zabývá se právními a praktickými aspekty jednotné měnyeura.

Rada Ecofin koordinuje hospodářské politiky členských států, přispívá ke sbližování jejich hospodářské výkonnosti a sleduje jejich rozpočtové politiky.

Koordinuje také postoje EU pro účely mezinárodních zasedání, jako jsou summity skupiny G20 a zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Odpovídá rovněž za finanční aspekty mezinárodních jednání o opatřeních, jejichž cílem je řešit změnu klimatu.