Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Rada pro obecné záležitosti koordinuje přípravy zasedání Evropské rady. Je rovněž odpovědná za řadu oblastí, které přesahují oblasti jednotlivých politik.

Jak Rada pro obecné záležitosti pracuje?

V Radě pro obecné záležitosti zasedají převážně ministři pro evropské záležitosti ze všech členských států EU. Evropskou komisi v závislosti na projednávaných tématech nejčastěji zastupuje komisař odpovědný za interinstitucionální vztahy.

Zasedání Rady GAC se konají jednou měsíčně.

Evropská rada

Evropská rada je orgánem, který odpovídá za vymezení politických směrů a priorit EU

Rada pro obecné záležitosti

Rada pro obecné záležitosti zajišťuje soudržnost práce Rady ve všech složeních. Připravuje zasedání Evropské rady (zasedání hlav států a předsedů vlád členských států EU) a zajišťuje navazující činnost.

Je odpovědná za řadu oblastí, které přesahují oblasti jednotlivých politik. Mezi ně patří rozšiřování EU a přístupová jednání, přijímání víceletého finančního rámce (sedmiletého rozpočtového plánu EU), politika soudržnosti, záležitosti týkající se institucionálního uspořádání EU a další otázky, jimiž ji pověří Evropská rada.

Priority Rady pro obecné záležitosti v průběhu estonského předsednictví

Rada pro obecné záležitosti

Estonské předsednictví bude pokračovat v jednáních o budoucnosti Evropské unie a o možnostech, jak zohlednit potřeby občanů EU a ochránit jejich zájmy.

Předsednictví bude pokračovat v provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů v zájmu zlepšení legislativního procesu, jeho usnadnění a zefektivnění.

Cílem předsednictví je dosáhnout dohody na společném prohlášení Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady o legislativních prioritách pro rok 2018.

Předsednictví bude také usilovat o dosažení interinstitucionální dohody o povinném rejstříku transparentnosti.

Kromě toho hodlá estonské předsednictví rovněž pokračovat v diskusi o zásadách a ochraně právního státu, mimo jiné prostřednictvím dialogů o právním státu v rámci Rady pro obecné záležitosti.

Pokud jde o rozšíření EU, předsednictví bude pokračovat v práci, aby se dosáhlo pokroku v širším kontextu bezpečnosti, stability, demokracie a právního státu v Evropě.

Pokud jde o jednání Rady týkající se politiky soudržnosti, předsednictví se bude věnovat výsledkům, provádění a budoucnosti politiky soudržnosti. Vycházet při tom bude ze sedmé zprávy Komise zaměřené na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, z diskusních dokumentů, zveřejněných výzkumných prací a předchozích jednání Rady v jiných složeních.

Rada pro obecné záležitosti (článek 50)

Ministři zasedající ve složení EU-27 budou v Radě pro obecné záležitosti (článek 50) jednat o veškerých otázkách týkajících se vystoupení Spojeného království z EU.

Rada pro obecné záležitosti (článek 50) mezi zasedáními Evropské rady (článek 50) zajistí, aby jednání probíhala v souladu s pokyny Evropské rady a se směrnicemi Rady pro jednání.

Cílem estonského předsednictví během těchto jednání je zajistit jednotu 27 členských států a usnadnit dosažení dohody se Spojeným královstvím.