Euroskupina je neformálním orgánem, v jehož rámci ministři členských států eurozóny jednají o záležitostech týkajících se jejich společných odpovědností souvisejících s eurem. 

Úkoly

Jejím hlavním úkolem je zajistit úzkou koordinaci hospodářských politik mezi členskými státy eurozóny. Dalším cílem je podpora podmínek pro silnější hospodářský růst.

Kromě toho Euroskupina také odpovídá za přípravu eurosummitů a za činnosti navazující na tato zasedání.

Zasedání

Euroskupina obvykle zasedá jednou měsíčně, v předvečer zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci. Zasedání Euroskupiny se rovněž účastní člen Komise odpovědný za hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla a prezident Evropské centrální banky.

První neformální zasedání ministrů financí zemí eurozóny se uskutečnilo dne 4. června 1998 v Château de Senningen v Lucembursku.

Pokud není k dispozici překlad, obsah se zobrazí v původním jazyce

Předseda

Euroskupina volí svého předsedu prostou většinou hlasů na funkční období 2,5 let. Současným předsedou je Jeroen Dijsselbloem.  Dne 13. července 2015 byl do této funkce opětovně zvolen na druhé funkční období. Jeroen Dijsselbloem je ministrem financí Nizozemska.

Pracovní program

Euroskupina přijímá vždy jednou za 6 měsíců svůj pracovní program. Jsou v něm vymezeny hlavní oblasti, na které se Euroskupina zaměří, a uvedeny předběžné pořady jednání pro její nadcházející zasedání.  

Přistoupení k eurozóně

Aby se členský stát EU mohl připojit k eurozóně, musí splňovat tzv. „konvergenční kritéria“.  Jedná se o ekonomické a právní podmínky, které byly v roce 1992 dohodnuty v Maastrichtské smlouvě a jsou známy rovněž jako „maastrichtská kritéria“.

Konečné rozhodnutí o přistoupení určité země EU k eurozóně přijímá Rada EU na základě návrhu Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem.

 

Přistoupení k eurozóně

Aby se členský stát EU mohl připojit k eurozóně, musí splňovat tzv. „konvergenční kritéria“.  Jedná se o ekonomické a právní podmínky, které byly v roce 1992 dohodnuty v Maastrichtské smlouvě a jsou známy rovněž jako „maastrichtská kritéria“.

Konečné rozhodnutí o přistoupení určité země EU k eurozóně přijímá Rada EU na základě návrhu Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem.