Předseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem

© L.Kazan / Fotolia 22. 5. 2017 Zasedání

Euroskupina uvítala pokrok, kterého bylo v souvislosti s řeckým programem dosaženo, a zahájila diskusi o udržitelnosti řeckého veřejného dluhu. Snahou je vyvodit z této diskuse závěr na zasedání v červnu. Ministři se také zabývali hospodářskou situací v eurozóně a vyslechli si informace o dohledu po ukončení programu ve Španělsku.

Úloha

Předseda Euroskupiny předsedá zasedáním Euroskupiny a stanoví pro ně pořady jednání, vypracovává dlouhodobý pracovní program Euroskupiny a zastupuje ji na mezinárodních fórech.

Životopis

Jeroen Dijsselbloem je předsedou Euroskupiny od 21. ledna 2013. Dne 13. července 2015 byl do této funkce opětovně zvolen na druhé funkční období.

Hlavní cíle

Cíle a priority Euroskupiny během předsednictví Jeroena Dijsselbloema.