Kvalifikovaná většina

Rada EU

Nové pravidlo od 1. listopadu 2014

„Standardní“ způsob hlasování v Radě

Kvalifikovaná většina je nejčastějším způsobem hlasování v Radě. 

Používá se, když Rada přijímá rozhodnutí v rámci řádného legislativního postupu, tzv. postupu spolurozhodování. Tímto postupem se přijímá asi 80 % veškerých právních předpisů EU.

Od 1. listopadu 2014 se v Radě při hlasování kvalifikovanou většinou používá nový postup. Rozhoduje-li Rada na návrh Komise nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, kvalifikované většiny je v rámci tohoto postupu dosaženo, jsou-li splněny 2 podmínky:

 • 55 % členských států hlasuje pro návrh – v praxi to znamená 16 z 28 států,
 • návrh podpoří členské státy zastupující nejméně 65 % celkového počtu obyvatel EU.

Tomuto novému postupu se říká také pravidlo „dvojí většiny“.

Blokační menšina

Blokační menšinu musejí tvořit nejméně 4 členové Rady, kteří zastupují více než 35 % obyvatelstva EU.

Zvláštní případy

V případech, kdy se na hlasování nepodílejí všichni členové Rady – například z důvodu udělení výjimky v určitých oblastech politiky –, je rozhodnutí přijato, pokud pro návrh hlasuje 55 % zúčastněných členů Rady, kteří zastupují nejméně 65 % obyvatelstva zúčastněných členských států.

Jestliže Rada rozhoduje o návrhu, který nebyl předložen Komisí nebo vysokým představitelem, je rozhodnutí přijaté, pokud:

 • pro návrh hlasuje nejméně 72 % členů Rady,
 • tito členové zastupují nejméně 65 % obyvatelstva EU.

Zdržení se hlasování

Zdržení se hlasování se při hlasování kvalifikovanou většinou považuje za hlas proti návrhu. Zdržení se hlasování neznamená totéž co neúčast na hlasování. Kterýkoli člen Rady se hlasování může kdykoli zdržet.

Předchozí pravidlo hlasování kvalifikovanou většinou

Až do 31. března 2017 mohou členské státy stále žádat, aby bylo použito předchozí pravidlo pro hlasování kvalifikovanou většinou. Podle tohoto pravidla disponuje každý zástupce členského státu určitým počtem hlasů, který je stanoven ve Smlouvách EU. Přidělení váhy hlasům odpovídá přibližně počtu obyvatel každého členského státu.

352 hlasů je rozděleno takto:

 • Francie, Itálie, Německo, Spojené království: každá země 29 hlasů,
 • Polsko, Španělsko: každá země 27 hlasů,
 • Rumunsko: 14 hlasů,
 • Nizozemsko: 13 hlasů,
 • Belgie, Česká republika, Maďarsko, Portugalsko, Řecko: každá země 12 hlasů,
 • Bulharsko, Rakousko, Švédsko: každá země 10 hlasů,
 • Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Litva, Slovensko: každá země 7 hlasů,
 • Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Slovinsko: každá země 4 hlasy,
 • Malta: 3 hlasy.

Podle tohoto předchozího pravidla je kvalifikované většiny v Radě dosaženo, jsou-li splněny tyto podmínky:

 • pro návrh hlasuje většina členských států - tj. 15 členských států,
 • z celkového počtu 352 hlasů je pro návrh odevzdáno alespoň 260 hlasů.

Kterýkoli členský stát může požádat, aby bylo potvrzeno, že hlasy odevzdané pro návrh představují alespoň 62 % celkového počtu obyvatel EU. Pokud tato podmínka není splněna, není rozhodnutí přijato.