Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Systém hlasování

Přehled

V Radě se obvykle hlasuje kvalifikovanou většinou, kterou se přijímá přibližně 80 % právních předpisů EU.

Prostá většina

Prostou většinu, která se používá při hlasování o nelegislativních otázkách, tvoří 15 z 28 členských států.

Kvalifikovaná většina

Pro dosažení kvalifikované většiny je zapotřebí kladného stanoviska 55 % členských států, které zastupují alespoň 65 % obyvatelstva EU.

Jednomyslnost

Pro dosažení jednomyslnosti musejí všichni členové vyjádřit s návrhem souhlas nebo se zdržet hlasování.

Prosté většiny je dosaženo, jestliže pro návrh hlasuje alespoň 15 členů Rady.

Rada rozhoduje prostou většinou:

  • o procedurálních otázkách, jako je přijetí jejího jednacího řádu a organizace generálního sekretariátu Rady či přijetí pravidel, jimž se řídí výbory stanovené ve Smlouvách,
  • žádá-li Komisi, aby provedla průzkumy nebo předložila návrhy.