Prostá většina

Rada EU

Prosté většiny je dosaženo, jestliže pro návrh hlasuje alespoň 15 členů Rady.

Rada rozhoduje prostou většinou:

  • o procedurálních otázkách, jako je přijetí jejího jednacího řádu a organizace generálního sekretariátu Rady či přijetí pravidel, jimž se řídí výbory stanovené ve Smlouvách,
  • žádá-li Komisi, aby provedla průzkumy nebo předložila návrhy.