Dokumenty a publikace

Veřejný rejstřík dokumentů Rady

V rejstříku naleznete odkazy na dokumenty Rady od roku 1999 nebo jejich obsah.

Žádost o přístup k dokumentu

Pokud dokument, který hledáte, nenaleznete ve veřejném rejstříku, můžete o přístup k tomuto dokumentu požádat.

Archiv

V archivu Rady v Bruselu je možné konzultovat kopie dokumentů na mikrofilmu nebo v elektronické podobě.

Knihovna

V knihovně naleznete monografie, referenční literaturu a publikace EU.

Publikace

Knihy, brožury, letáky a plakáty vydané generálním sekretariátem Rady.