Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Ve veřejném rejstříku dokumentů Rady naleznete odkazy na dokumenty Rady od roku 1999 nebo jejich obsah.

Dokumenty, jejichž obsah je přístupný veřejnosti, lze prohlížet přímo na obrazovce. O přístup k ostatním dokumentům lze požádat.

Infografika – Možnosti přístupu k dokumentům Rady

Možnosti přístupu k dokumentům Rady Zobrazit celou infografiku

Klíčové dokumenty

Pořady jednání

Výsledky a zápisy z jednání

V části nazvané „Zasedání“ jsou navíc uvedeny odkazy na samostatné internetové stránky pro každé zasedání Rady, Evropské rady a Euroskupiny. Na těchto stránkách jsou k dispozici obvyklé zveřejňované dokumenty související se zasedáními, jako jsou „Stručné informace“ (stručné informace před zasedáním Rady), pořad jednání, seznam bodů „A“ nebo seznam účastníků.

Tiskové zprávy

Nejnovější tiskové zprávy lze nalézt v části nazvané „Tiskové zprávy“, která zahrnuje:

  • tiskové zprávy Rady zveřejněné od 1. ledna 2014,
  • prohlášení a projevy vydané jménem předsedy Evropské rady nebo Euroskupiny od konce roku 2009.

Pokud hledáte starší tiskovou zprávu (vydanou před 1. lednem 2014), můžete ji vyhledat v rejstříku. V poli nazvaném „Oblast“ zadejte „Presse“, v poli „Druh dokumentu“ zvolte „Tisková zpráva“ a v poli „Slova v předmětu“ uveďte složení Rady (například „hospodářské a finanční věci“).

Závěry Rady

V případě nedávných závěrů použijte prosím příslušnou internetovou stránku:

Hledáte-li konkrétní závěry, můžete v rejstříku v poli „Slova v předmětu“ zadat „závěry Rady“ a do pole „Datum zasedání“ napíšete datum zasedání Rady. Vyhledávat můžete i tak, že do pole „Slova v předmětu“ napíšete „závěry Rady“ a do pole „Datum dokumentu“ uvedete časové období (například od 01/05/2015 do 30/06/2015).

Pokud hledáte závěry Rady o konkrétním tématu, můžete do pole „Slova v předmětu“ uvést „závěry Rady“ & některá klíčová slova daného tématu (například u závěrů Rady souvisejících se záležitostmi životního prostředí „závěry Rady“ & „životní prostředí“).

Přípravné dokumenty

Přípravné dokumenty se vypracovávají, pokud pracovní skupiny Rady jednají o návrzích právních předpisů. Všechny přípravné dokumenty, jež se vztahují ke konkrétnímu návrhu projednávanému Radou, jsou označeny stejným jedinečným interinstitucionálním kódem spisu přiděleným Komisí.

Pokud máte k dispozici dokument související s návrhem legislativního aktu, jenž vás zajímá, interinstitucionální kód naleznete na první straně dokumentu v rámečku v levém horním rohu. Napíšete-li tento kód do pole nazvaného „Interinstitucionální spis“, získáte seznam všech dokumentů v rejstříku, jež s tímto aktem souvisejí.

Pokud žádný takový dokument nemáte, můžete interinstitucionální kód návrhu legislativního aktu, jenž vás zajímá, zjistit pomocí pole „Slova v předmětu“. Uveďte v něm klíčová slova předmětu návrhu legislativního aktu a získáte seznam dokumentů. Klikněte na tučně vyznačené referenční číslo jednoho z dokumentů „ST“ a získáte přehled informací o dokumentu. Číslo interinstitucionálního spisu je v tomto přehledu jasně uvedeno.

Jazyky

V rejstříku se můžete setkat s dokumenty, jejichž obsah je zveřejněn:

  • pouze v jednom jazyce,
  • v několika jazycích (např. část dokumentu je anglicky, část španělsky a část německy),
  • ve všech úředních jazycích EU.

Nezapomeňte, že výběr jazyka může ovlivnit výsledky vašeho hledání. Pokud například hledáte souhrnné zápisy ze zasedání Coreperu, měli byste v poli „Jazyk dokumentu“ zadat „všechny jazyky“. Pokud vyberete jen jeden jazyk, nemusíte získat žádný výsledek.