Žádost o přístup k dokumentu

Generální sekretariát

Pokud dokument, který hledáte, nenaleznete ve veřejném rejstříku, můžete o přístup k němu požádat generální sekretariát Rady.

Žádost o přístup k dokumentu můžete rovněž zaslat:

  • poštou na adresu:

General Secretariat of the Council of the European Union
DG F – Transparency
rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel

  • nebo faxem na číslo: +32 22 816 361

Potřebujete technickou podporu?

V případě, že budete mít při přístupu do veřejného rejstříku problém technické povahy, zašlete nám e-mail.

V jaké lhůtě bude žádost vyřízena?

Odpověď na žádost obdržíte do 15 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena o dalších 15 pracovních dnů.

V případě zamítnutí přístupu můžete Radu do 15 dnů požádat, aby své rozhodnutí znovu zvážila.

Je-li i tato žádost zamítnuta, máte možnost zaslat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv nebo podat žalobu u Tribunálu Evropské unie.

Obecné dotazy

Potřebujete-li informace o Radě a její činnosti, můžete se obrátit na oddělení „Služba informací pro veřejnost“.