Zdroje informací o Evropské radě a Radě

Zdroje informací o Evropské radě a Radě

Informace o tom, kde sledovat práci Rady, mimo jiné prostřednictvím internetových stránek a sociálních médií, návštěv, přímých přenosů a přístupu k dokumentům, a dále o tom, jak nalézt dokumentaci a audiovizuální materiál pro tisk.

2014, 6 stran, Informační leták