Jednací řád Rady a komentář k jednacímu řádu Rady

Generální sekretariát
Jednací řád Rady – komentář

Jak probíhá příprava jednání Rady? Který způsob hlasování se použije? Jakými pravidly se řídí veřejné rozpravy? Tato praktická příručka odpovídá na tyto a mnohé další otázky týkající se vnitřního uspořádání Rady, jejího jednání a rozhodování. Je určena především delegátům a rotujícím předsednictvím Rady, kterým má poskytnout informace o právním prostředí a usnadnit přípravu předsednictví.
Kromě komentáře brožura obsahuje rovněž jednací řád Evropské rady a Rady. Je vydána ve 23 jazycích.

2016, 119 stran, Brožované publikace