Evropská rada: činnost v období od prosince 2014 do dubna 2016

Evropská rada
Evropská rada: činnost v období od prosince 2014 do dubna 2016

V období od 1. prosince 2014 do 30. dubna 2016 čelila Evropská rada rozhodujícím politickým výzvám. Patřily mezi ně mimo jiné bezprecedentní toky žadatelů o azyl a nelegálních migrantů, potřeba nalézt nové řešení pro Řecko, pokud jde o jeho budoucnost v eurozóně, i pro Spojené království v souvislosti s nadcházejícím referendem o setrvání země v EU. Vedoucí představitelé Unie museli rovněž reagovat na závažné bezpečnostní hrozby, a to jak vnitřní, tak vnější povahy. Předseda Donald Tusk ve zprávě předkládá přehled činnosti Evropské rady v daném období; dále je v ní uveden výčet nejdůležitějších politických rozhodnutí a prohlášení.

2016, 82 stran, Brožované publikace