Závěry Evropské rady

Závěry Evropské rady se přijímají během každého zasedání Evropské rady. Jejich účelem je určit konkrétní otázky, jež jsou pro EU důležité, a nastínit zvláštní opatření, jež je třeba přijmout, nebo cíle, jichž je třeba dosáhnout. Závěry Evropské rady také mohou stanovit lhůtu pro dosažení dohody o určité záležitosti nebo pro předložení legislativního návrhu. Evropská rada může tímto způsobem ovlivňovat politickou agendu EU a určovat její směřování.

Před zasedáním Evropské rady vypracuje její předseda návrh hlavních směrů pro závěry. Návrh poté projedná Rada pro obecné záležitosti a posléze přijme na svém zasedání Evropská rada. Závěry se přijímají na základě konsensu mezi všemi členskými státy EU.

Počínaje rokem 2004 jsou závěry Evropské rady k dispozici ve veřejném rejstříku úředních dokumentů.

Závěry před rokem 2004 jsou dostupné prostřednictvím níže uvedených odkazů.

Chtěli bychom vás upozornit, že závěry Evropské rady jsou k dispozici pouze v jazycích zemí, které byly v dotyčné době členskými státy EU.