Bývalý předseda Evropské rady Herman Van Rompuy

Evropská rada

Herman Van Rompuy byl prvním stálým předsedou Evropské rady. Stal se jím poprvé v listopadu 2009 a poté byl opětovně zvolen na druhé funkční období od června 2012 do listopadu 2014. Dne 1. prosince 2014 jej v této funkci nahradil Donald Tusk. 

Osobní úvahy o úloze předsedy Evropské rady

Na konferenci „Dove va l'Europa“ – „Stav Unie“ se Herman Van Rompuy podělil o své úvahy o době, po kterou vykonával funkci předsedy Evropské rady:

„Pro mě stejně jako pro ostatní to byla funkce zcela nová. Zvolen jsem byl 19. listopadu 2009. Připravil jsem si prohlášení pro tisk, ve kterém jsem nastínil svou koncepci. Není od věci si toto prohlášení nyní připomenout.

Tehdy jsem řekl, že „každá země by měla z jednání odcházet jako vítěz. (...) Jakožto předseda Evropské rady budu všem pozorně naslouchat a budu dbát na to, aby naše jednání přinesla výsledky pro všechny.

Rovněž jsem uvedl, že „se hodně diskutovalo o tom, jaký by měl budoucí předseda Evropské rady být, ale možná je jenom jedna cesta – cesta dialogu, jednoty a činů.“

Budování důvěry je podle mého názoru snad nejdůležitějším úkolem předsedy Evropské rady. 

Herman Van Rompuy

Budování důvěry mezi lídry, mezi institucemi a mezi zeměmi je základem politického rozhodování.

Zejména tehdy, kdy jsou rozhodnutí obtížná a kdy je třeba je přijímat na základě konsensu, jak je v Evropské radě zvykem. 

Jak důvěru vytvářet? Je třeba se setkávat s lidmi, naslouchat jim a brát v úvahu jejich názory.

Já osobně jsem například během svého funkčního období dbal na to, abych se v zásadě jednou za rok setkal se všemi členy Evropské rady přímo v jejich zemích. Když hovoříte s prezidenty a předsedy vlád v jejich vlastním pracovním prostředí, získáte mnohem lepší představu, o co skutečně usilují.

(...) Veškeré toto úsilí o vybudování důvěry se v kritických okamžicích, v době krize, vyplatilo.“

Tyto úvahy byly převzaty z tohoto projevu:

Ve svém projevu na rozloučenou se členy Evropské rady Herman Van Rompuy rovněž uvedl:

Společně jsme dokázali neuvěřitelné: že Unie s dvaceti osmi členskými zeměmi může fungovat.

Herman Van Rompuy

„(...) Snažil jsem se vystupovat ve jménu evropského zájmu, který není jen abstraktním pojmem. Tento zájem je více než jen souhrn dvaceti osmi národních zájmů, které však musí být všechny zohledněny. 

Pokaždé nás všech dvacet osm musí dosáhnout dohody. Ne vždy „na první pokus“ a někdy za určitého pnutí a přetahování.“ 

Herman Van Rompuy na:

Informace o Hermanu Van Rompuyovi 

V době, kdy byl zvolen předsedou poprvé, zastával funkci belgického premiéra. Původním povoláním ekonom v Belgické národní bance, Herman Van Rompuy zahájil politickou dráhu v roce 1973 jako místopředseda mládežnické rady Křesťanské lidové strany (nyní CD & V). 

Je absolventem Katolické univerzity v Lovani (KU Leuven), kde získal titul bakaláře filozofie a magistra aplikované ekonomie.