Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Předseda Evropské rady Donald Tusk

Nejdůležitější akce

Sledujte Donalda Tuska na sociálních sítích:

Valné shromáždění OSN, New York, 18.–22. září 2016

Předseda Evropské rady Donald Tusk vystoupil dne 21. září jménem EU na 71. zasedání Valného shromáždění OSN. Ve svém projevu před Valným shromážděním se zaměřil na tato témata:

  • evropská reakce na uprchlickou krizi a potřeba celosvětové solidarity,
  • vytvoření globální strategie a sítě pro boj proti terorismu,
  • aktivní angažovanost EU s cílem nastolit mír v oblastech, kde probíhá či hrozí válka, jakými jsou mimo jiné Ukrajina, Sýrie, Libye a Afghánistán,
  • plné odhodlání EU k boji proti změně klimatu.

„Evropa se bude vždy zasazovat o svobodný a otevřený svět, který se řídí zásadami právního státu a v němž mohou národy vzájemně obchodovat a společně růst,“ uvedl.

Dne 20. září se předseda Donald Tusk zúčastnil summitu vedoucích představitelů na téma celosvětové uprchlické krize, pořádaného prezidentem USA Barackem Obamou. Cílem tohoto summitu bylo dosažení nových globálních závazků, pokud jde o navýšení financování humanitární pomoci, přijetí většího počtu uprchlíků legálními postupy a posílení soběstačnosti a začlenění uprchlíků.

Dne 19. září se Donald Tusk zúčastnil zasedání OSN na vysoké úrovni věnovaného otázce rozsáhlých přesunů uprchlíků a migrantů. „Globální migrace nás bude provázet i v budoucnu,“ uvedl, „záleží jen na našich rozhodnutích, zda tato budoucnost bude v tomto kontextu spořádaná, stabilní a bezpečná, nebo chaotická, nestabilní a plná bezpečnostních rizik.“

Během zasedání Valného shromáždění OSN se zúčastnil rovněž dvoustranných schůzek s několika dalšími lídry.

Neformální zasedání 27 hlav států a předsedů vlád, Bratislava, 16. září 2016

Hlavy států a předsedové vlád 27 členských států EU se setkali v Bratislavě, aby zahájili politickou reflexi o dalším rozvoji EU složené z 27 členských zemí.

Vedoucí představitelé se dohodli na Bratislavském prohlášení a plánu, které stanoví cíle pro nadcházející měsíce.

Jedná se mimo jiné o tyto cíle:

  • obnovit plnou kontrolu nad vnějšími hranicemi
  • zajistit vnitřní bezpečnost a bojovat proti terorismu
  • posílit spolupráci EU v oblasti vnější bezpečnosti a obrany
  • posílit jednotný trh a nabídnout lepší příležitosti mladým Evropanům

„Ke splnění těchto cílů byla stanovena řada velmi konkrétních opatření,“ uvedl na tiskové konferenci po summitu předseda Donald Tusk. „Jako jeden z příkladů mohu uvést, že řada vedoucích představitelů se rozhodla okamžitě vyslat další pracovníky a vybavení s cílem pomoci při ostraze hranice Bulharska s Tureckem,“ dodal.

Bratislavským plánem se v příštích měsících bude řídit činnost EU. Lídři sedmadvacítky mají v plánu se opět setkat v lednu 2017 na Maltě a v březnu 2017 uzavřít proces reflexe na zasedání v Římě.

„Doufám, že bratislavský summit povede k obnovení důvěry v Evropskou unii,“ uvedl předseda Donald Tusk. „K tomu však dojde pouze tehdy, pokud naši občané uvidí, že plníme naše sliby prostřednictvím loajální spolupráce mezi členskými státy a institucemi,“ dodal.

Evropské radě – orgánu, který určuje politické směřování a priority EU – předsedá od 1. prosince 2014 Donald Tusk. Odpovídá za přípravu zasedání tohoto orgánu a vede jeho jednání. Zajišťuje také vnější zastupování EU na své úrovni v záležitostech týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

Pokud není k dispozici překlad, obsah se zobrazí v původním jazyce
Pokud není k dispozici překlad, obsah se zobrazí v původním jazyce