Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Donald Tusk, předseda Evropské rady

Nejdůležitější akce

Sledujte Donalda Tuska na sociálních sítích:

Setkání s prezidentem Albánie, 27. dubna 2016

Předseda Donald Tusk se poprvé v Bruselu setkal s albánským prezidentem Bujarem Nishanim.

Vedoucí představitelé jednali o úloze balkánských zemí v rámci strategie EU pro reakci na migrační toky. Dohodli se rovněž na monitorování situace v Albánii. „Evropská unie je připravena Albánii podpořit, pokud by vznikla alternativní trasa,“ prohlásil předseda Tusk.

Předseda Evropské rady rovněž konstatoval, že země významně pokročila na cestě k dosažení cílů v oblasti evropské integrace. V Albánii v současné době probíhá komplexní reforma soudnictví.

„Má-li tato země dosáhnout pokroku v souvislosti se svými evropskými ambicemi, je nezbytná spolupráce a dialog všech stran,“ zdůraznil předseda Tusk.

Návštěva Turecka, 23. dubna 2016

Předseda Donald Tusk v doprovodu prvního místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse a německé spolkové kancléřky Angely Merkelové navštívil Turecko, aby projednal provádění společného prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března.

Pracovní návštěva byla příležitostí k posouzení situace uprchlíků v Turecku a provádění projektů financovaných EU. Od březnového uzavření politické dohody je zjevný trend poklesu nelegálních migračních toků přes Egejské moře. Návratové operace EU probíhají souběžně s přesídlováním syrských státních příslušníků z Turecka do členských států EU, což vede k přechodu od nelegální migrace k migraci legální. Vyplácení prostředků z nově vytvořeného nástroje EU pro uprchlíky v Turecku již bylo zahájeno a na určování a plánování dalších projektů se pracuje čím dál intenzivněji.

Vedoucí představitelé rovněž zhodnotili oživení vztahů mezi EU a Tureckem. Předseda Tusk konstatoval, že Turecko dosáhlo značného pokroku na cestě k vízové liberalizaci.

V neposlední řadě předseda Evropské rady zmínil znepokojení v souvislosti se svobodou tisku v Turecku. „Hranice mezi kritikou, urážkou a pomluvou je velmi tenká a relativní. Začnou-li politici rozhodovat o tom, o kterou z těchto tří skutečností se jedná, může to znamenat konec svobody projevu – v Evropě, v Turecku, v Africe, v Rusku, všude. Pevně věřím, že svoboda slova se v budoucnosti nestane hlavním tématem našich setkání,“ uvedl předseda Tusk.

Evropské radě – tedy orgánu, který určuje politické směřování a priority EU – předsedá od 1. prosince 2014 Donald Tusk. Odpovídá za přípravu zasedání tohoto orgánu a vede jeho jednání. Zajišťuje také vnější zastupování EU na své úrovni v záležitostech týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

Pokud není k dispozici překlad, obsah se zobrazí v původním jazyce