Předseda Evropské rady Donald Tusk

Nejdůležitější akce

Sledujte Donalda Tuska na sociálních sítích:

Informace poskytnuté Evropskému parlamentu, 18. ledna 2017

Předseda Donald Tusk informoval Evropský parlament o hlavních výsledcích prosincového zasedání Evropské rady. V úvodu svého projevu poblahopřál Antoniu Tajanimu ke zvolení do funkce předsedy Evropského parlamentu a vyjádřil důvěru, že bude společně se všemi poslanci usilovat o řešení výzev, které přinese rok 2017.

„V loňském roce se nám podařilo dosáhnout pokroku v oblasti migrace, bezpečnosti a hospodářství, a to i přes nebývalé obtíže, jimž jsme čelili,“ uvedl.

V souvislosti s migrací se Evropská rada zaměřila na provádění prohlášení EU a Turecka a zhodnotila pokrok, pokud jde o migrační pakty podepsané s vybranými africkými zeměmi.

„Za minulý rok dorazilo do Itálie sto osmdesát tisíc nelegálních migrantů. Taková situace je neudržitelná,“ prohlásil Tusk. „Hlavním bodem příštího neformálního summitu na Maltě proto bude Libye a náš přístup v otázce trasy vedoucí přes centrální Středomoří,“ dodal.

Pokud jde o Ukrajinu, vedoucí představitelé přijali na zasedání Evropské rady právně závazné rozhodnutí, jehož cílem je usnadnit ratifikaci dohody o přidružení v Nizozemsku. Vzhledem k tomu, že Rusko stále neprovedlo minské dohody, kancléřka Merkelová a prezident Hollande doporučili prodloužení sankcí. Ty zůstanou v platnosti dalších šest měsíců.

Evropská rada se rovněž zabývala otázkami bezpečnosti, včetně posílení spolupráce mezi EU a NATO. „Evropské země by měly v souvislosti s bezprostředními bezpečnostními hrozbami ohrožujícími naše občany vyvíjet větší úsilí, a ani Evropská unie by tedy neměla zůstat pozadu,“ prohlásil Tusk.

Vedoucí představitelé rovněž projednali několik iniciativ, jejichž cílem je zajistit fungování evropské ekonomiky ve prospěch všech. „Statistické údaje vykazují zlepšení, ale důležité je, aby běžní občané a podniky měli důvěru v budoucnost,“ konstatoval. „To je také důvod, proč bude pokračovat Evropský fond pro strategické investice a naše nástroje na ochranu obchodu budou modernizovány. Zachován bude také systém záruk pro mladé lidi.“

Dále pak předseda Tusk informoval Evropský parlament o neformálním zasedání 27 vedoucích představitelů, které se uskutečnilo v rámci zasedání Evropské rady. „Schválili jsme příslušné postupy a opětovně potvrdili své zásady, to jest nedělitelnost čtyř svobod, rovnováhu práv a povinností a naše pravidlo „žádná jednání, dokud nedojde k oznámení“,“ uvedl Tusk.

Závěrem předseda Tusk uvítal projev o vystoupení Spojeného království, který pronesla premiérka Mayová dne 17. ledna. „Tento projev dokazuje, že jednotný postoj 27 členských států, pokud jde o nedělitelnost jednotného trhu, byl Londýnem konečně pochopen a akceptován,“ konstatoval. „Zaregistrovali jsme vřelá a vyvážená slova premiérky Mayové o evropské integraci, která se daleko více blížila slovům Winstona Churchilla než mluvě nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa,“ dodal.

Návštěva Malty, 11. ledna 2017

Předseda Evropské rady Donald Tusk cestoval na Maltu, aby se zúčastnil slavnostního zahájení maltského předsednictví Rady EU. Jedná se o první maltské předsednictví.

Na slavnostním zahájení předseda Donald Tusk ve svém projevu zdůraznil, že Malta se ujímá předsednictví v mimořádné době, která je plná výzev a dramatických zvratů. „V průběhu nadcházejících šesti měsíců oslavíme v Římě šedesáté výročí podpisu Smlouvy a bude formálně zahájen postup vedoucí k brexitu. Jarní měsíce budou také náročnou zkouškou pro celou EU z hlediska migrace, zejména pokud jde o trasu přes centrální Středomoří,“ prohlásil.

Donald Tusk zdůraznil, že tento sled událostí vyžaduje kompetentní, zkušené a vnímavé vedení. Rovněž se zmínil o maltském kulturním dědictví a o dějinách této země.

„Máme štěstí, že tato obtížná úloha připadla Maltě. Málokdo rozumí lépe Italům, kteří budou pořadateli oslav v Římě, a stejně tak málokdo rozumí lépe Britům, kteří zahájí „rozvodové řízení,“ prohlásil. „A v neposlední řadě málokdo rozumí lépe podstatě migrační tragédie ve Středomoří,“ dodal.

Před slavnostním zahájením se Donald Tusk setkal na dvoustranné úrovni s maltským premiérem Josephem Muscatem.

Malta bude vykonávat předsednictví Rady do 30. června 2017, kdy tuto funkci převezme Estonsko.

Evropské radě – orgánu, který určuje politické směřování a priority EU – předsedá od 1. prosince 2014 Donald Tusk. Odpovídá za přípravu zasedání tohoto orgánu a vede jeho jednání. Zajišťuje také vnější zastupování EU na své úrovni v záležitostech týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

Pokud není k dispozici překlad, obsah se zobrazí v původním jazyce