Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Předseda Evropské rady

Evropské radě – tedy orgánu, který určuje politické směřování a priority EU – předsedá od 1. prosince 2014 Donald Tusk. Odpovídá za přípravu zasedání tohoto orgánu a vede jeho jednání. Zajišťuje také vnější zastupování EU na své úrovni v záležitostech týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

29. května 2015: 23. summit EU-Japonsko v Tokiu

 Donald Tusk bude zastupovat EU na 23. bilaterálním summitu EU-Japonsko. Jednání se zaměří na: 

  • politické a hospodářské vztahy mezi EU a Japonskem, přičemž hlavní pozornost bude věnována jednáním o dohodě o strategickém partnerství a dohodě o volném obchodu,
  • otázky zahraniční politiky, zejména otázky týkající se oblastí v sousedství EU a Japonska, konkrétně Ukrajiny a jihovýchodní Asie,
  • globální výzvy, jako jsou mezinárodní jednání o změně klimatu a spolupráce v boji proti terorismu.

21.–22. května 2015: čtvrtý summit Východního partnerství, Riga

Předseda Tusk řídil v Rize čtvrtý summit Východního partnerství. Společně s dalšími vedoucími představiteli EU se setkal se zástupci východoevropských partnerských zemí, aby potvrdil závazek EU k politice v této oblasti.

Summit rovněž poskytnul Evropské unii příležitost, aby prokázala své odhodlání dále rozvíjet bližší, diferencované vztahy se svými nezávislými a svrchovanými partnery.

Jednání byla zaměřena na projekty mnohostranné spolupráce, jejichž cílem je:

  • posilování institucí a řádné správy věcí veřejných a pomoc partnerským zemím při zvyšování odolnosti vůči vnějším výzvám,
  • vytváření tržních příležitostí se zvláštním důrazem na oblast digitální ekonomiky,
  • zajištění energetické bezpečnosti a lepších propojení,
  • zvýšení mobility a kontaktů mezi lidmi.

Značná pozornost byla na summitu věnována také řešení konfliktů v regionu.

Sledujte Donalda Tuska na sociálních sítích: