Donald Tusk

Evropská rada

Předseda Evropské rady

Donald Tusk se narodil 22. dubna 1957 v polském Gdaňsku. Jeho otec pracoval jako tesař na železnici, matka jako sekretářka v nemocnici. Otec zemřel, když bylo Donaldu Tuskovi 14 let.

V roce 1976 začal studovat historii na Gdaňské univerzitě, kde se zapojil do nelegálních aktivit proti komunistickému režimu. Ve stejné době spolupracoval mimo jiné s ilegální organizací Svobodné odbory a seznámil se s budoucím vůdcem hnutí Solidarita Lechem Wałęsou.

V roce 1980 Donald Tusk založil Nezávislé studentské sdružení (NZS), které bylo součástí Solidarity. Stal se předsedou Solidarity na svém pracovišti a jako novinář přispíval do novin, které Solidarita vydávala.

Poté, co generál Jaruzelski vyhlásil v prosinci roku 1981 výjimečný stav, se Donald Tusk po určitou dobu skrýval. Následně se živil jako prodavač chleba a později, mezi roky 1984 a 1989, pracoval ve firmě provádějící práce ve výškách za pomoci speciálního vybavení.

Současně působil jako aktivista v ilegálním hnutí Solidarita. Byl krátce vězněn, po amnestii pro politické vězně vyhlášené generálem Jaruzelskim byl propuštěn.

V roce 1983 založil Donald Tusk ilegální měsíčník „Politická revue,“ který propagoval ekonomický liberalismus a principy liberální demokracie. Kolem tohoto periodika vznikla neformální názorová platforma na podporu Lecha Wałęsy. Po pádu komunismu a prvních svobodných prezidentských volbách v Polsku sestavili její členové známí jako „gdaňští liberálové“ vládu.

Současně založili první proevropskou stranu v Polsku podporující podnikání – Liberálně demokratický kongres – v jejímž čele stanul Donald Tusk, který se mimo jiné zasadil o zrušení monopolu bývalé komunistické státní tiskové agentury a její privatizaci.

V 90. letech byl Donald Tusk poslancem parlamentu a také místopředsedou senátu.

Ve stejné době vydal řadu publikací o dějinách Gdaňsku, z nichž některé se staly bestsellerem.

V roce 2001 byl Donald Tusk jedním ze spoluzakladatelů nové strany politického středu nazvané Občanská platforma a v roce 2003 se stal jejím předsedou.

V roce 2007 porazil po ostré předvolební kampani vládnoucí pravicovou stranu a stal se předsedou vlády. Tuto funkci vykonával po dobu sedmi let; stal se tak nejdéle úřadujícím předsedou vlády v demokratickém Polsku a zároveň prvním premiérem, který byl do této funkce zvolen dvakrát.

Během jeho sedmiletého funkčního období Polsko trvale vykazovalo hospodářský růst a v době krize polská ekonomika vzrostla téměř o 20 %, což představuje vůbec nejlepší výsledek v rámci Evropy.

V roce 2014 byl Donald Tusk zvolen do funkce předsedy Evropské rady a v roce 2017 byl zvolen opětovně na druhé funkční období v délce dvou a půl let.