Kabinet Donalda Tuska

Evropská rada

Vedoucí kabinetu

 
Piotr Serafin
 • strategie, koordinace a vedení kabinetu
 • skupiny G7 / G20

Zástupce vedoucího kabinetu

 
André Gillissen
 • strategická podpora vedoucího kabinetu
 • koordinace zasedání Evropské rady

Seniorní politický a komunikační poradce předsedy

 
Paweł Graś
 • vztahy s Evropským parlamentem, vnitrostátními parlamenty a politickými stranami

Tým pro horizontální otázky

 
Katarzyna Smyk

poradkyně

 • horizontální koordinace
 • korespondence předsedy
 • řízení lidských zdrojů
Paweł Karbownik

poradce

 • plánování strategické agendy
 • skupiny G7 / G20

Tým pro zahraničněpolitické otázky

 
Riina Kionka

hlavní zahraničněpolitická poradkyně

 • řízení týmu pro zahraničněpolitické otázky
 • koordinace vnějších politik
 • plánování zahraničněpolitických témat pro Evropskou radu
Carl Hartzell

seniorní poradce

 • Rusko
 • Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina
 • Střední Asie
 • Turecko
 • země Evropy mimo EU
 • horizontální otázky Východního partnerství

Zuzana Michalcová Šutiaková

poradkyně

 • Latinská Amerika a Karibik
 • západní Balkán
 • bezpečnost, řízení krizí a obrana
 • rozšíření
 • lidská práva
 • OSN, OBSE, Rada Evropy
Leila Brahimi

poradkyně

 • Blízký východ a severní Afrika
 • subsaharská Afrika
 • evropská politika sousedství (horizontální otázky)
 • rozvoj
 • zahraniční aspekty boje proti terorismu a migrace

Alina Butuliga

 poradkyně

 • Asie a Tichomoří
 • obchod

Tým pro hospodářské otázky

 
João Nogueira Martins

hlavní ekonomický poradce

 • řízení týmu pro hospodářské otázky
 • hospodářské a měnové záležitosti, včetně skupin G7 a G20
Alfredo Panarella

seniorní poradce

 • konkurenceschopnost, investice a růst
 • finanční sektor (včetně bankovní unie)
 • vnitřní trh
Christina Jordan

poradkyně

 • hospodářská a měnová unie
 • zaměstnanost a sociální otázky
 • daňové otázky
Wouter Coussens

poradce

 • evropský semestr a makroekonomický dohled
 • makroekonomický vývoj (ve světě, EU a eurozóně)
 • zahraniční politika: USA a Kanada

Energetická unie

 
Łukasz Koliński

zvláštní poradce pro otázky energetické unie

 • energetická unie
 • klima
 • víceletý finanční rámec a roční rozpočet
Tiskový a komunikační tým

 

Preben Aamann

mluvčí předsedy

 • koordinace tiskového a komunikačního týmu
Hugo Brady

autor projevů předsedy

 • projevy, články
 • expertní skupiny typu „think tank“
Beata Turska

poradkyně

 • projevy, články
Kancelář předsedy

 

Łukasz Broniewski

vedoucí kanceláře předsedy – poradce

 • organizace summitů, návštěv a cest předsedy
 • vztahy s podnikateli a sociálními partnery, Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem
Stefan Smith

osobní asistent předsedy

 • agenda a asistence předsedy
 • osobní korespondence předsedy

Emilia Surowska

poradkyně

 • protokol
 • administrativa, organizace summitů, návštěv a cest předsedy
 • styčná pracovnice pro záležitosti protokolu a bezpečnosti
Tiina Kytola
 • korespondence předsedy
 • registrace příchozí a odchozí pošty
 • archivace

Sekretariát kabinetu

 
Renata Tobiasz

osobní asistentka vedoucího kabinetu a týmu pro horizontální otázky

Pilar Chaves

osobní asistentka zástupce vedoucího kabinetu

Miriam Cunill Rafael

asistentka hlavní zahraničněpolitické poradkyně

Helena Hadjiyanni

asistentka týmu pro zahraničněpolitické otázky

Iveta Hincova

asistentka týmu pro zahraničněpolitické otázky

Sabina Bengtsson

asistentka hlavního ekonomického poradce a zvláštního poradce pro otázky energetické unie

Anita Gebruers

asistentka týmu pro hospodářské otázky
Cécile Monin

asistentka tiskového a komunikačního týmu

Andrés Mola Arizo

asistent tiskového a komunikačního týmu

Louisa Pincott

(mateřská dovolená)

Arja Pukkinen administrativní asistentka – lidské zdroje a školení (koordinátorka školení)