Vizuální identita

Generální sekretariát

Ústředním prvkem vizuální identity Rady a jejích „spřízněných“ orgánů a subjektů, tedy Evropské rady, Rady Evropské unie, eurosummitu, Euroskupiny a generálního sekretariátu Rady, je společné logo.

Tvoří jej vlajka Evropské unie a vyobrazení budovy Europa, která se v roce 2016 stane sídlem Evropské rady a Rady. Použitím tohoto motivu Rada svou vizuální identitu sjednotila s ostatními hlavními orgány EU, které mají ve svém logu rovněž architektonické prvky.

Stejně jako nová budova má logo evokovat jednotu, kontinuitu, rozmanitost, symbolické srdce a světlo.

Třetí strany mohou logo v jeho originální podobě používat pouze s předchozím souhlasem.

Chcete-li získat souhlas s použitím loga a podrobné informace o jeho grafických parametrech:

zašlete nám e-mail