Pracovní příležitosti v generálním sekretariátu

Stálá pracovní místa

Generální sekretariát zpravidla obsazuje volná místa stálými úředníky, které přijímá z řad zaměstnanců jiných orgánů EU nebo vybírá z rezervních seznamů uchazečů, kteří uspěli v některém z otevřených výběrových řízení.

Výběrová řízení organizuje Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). Cílem těchto řízení je vyhodnotit schopnosti uchazečů prostřednictvím řady různých testů, které zajistí výběr skutečně nejvhodnějších kandidátů. EPSO organizuje otevřená výběrová řízení zaměřená na různé pracovní pozice, přičemž podmínkou pro účast na takovém řízení mohou být určité dovednosti nebo kvalifikace. Uchazeči, kteří výběrové řízení úspěšně absolvují, jsou zařazeni na rezervní seznam, ze kterého si orgány EU v případě potřeby vybírají zaměstnance.

Generální sekretariát Rady příležitostně organizuje vlastní výběrová řízení, jejichž cílem je obsadit úzce specializované pracovní pozice. Oznámení o těchto volných pracovních místech jsou zveřejňována na těchto internetových stránkách („Aktuální nabídka volných míst“) i na internetových stránkách EPSO.

Pokud máte zájem u nás pracovat, doporučujeme Vám, abyste pravidelně navštěvovali internetové stránky EPSO, kde jsou zveřejňovány informace o připravovaných výběrových řízeních i rady, jak se na ně připravit.

Pracovní příležitosti na dobu určitou

Smluvní zaměstnanci

Generální sekretariát Rady zaměstnává omezený počet smluvních zaměstnanců, kteří jsou vybíráni buď z databáze CAST (databáze smluvních zaměstnanců) spravované úřadem EPSO nebo z rezervních seznamů a databází jiných orgánů.

Oddělení generálního sekretariátu Rady, které je odpovědné za přijímání nových zaměstnanců, kontaktuje v případě potřeby ty uchazeče, jejichž profil nejlépe odpovídá profilu dané pracovní pozice. Proto Vám doporučujeme, abyste v příslušné databázi pravidelně aktualizovali svůj životopis.

Dočasní zaměstnanci

Generální sekretariát Rady příležitostně organizuje i výběrová řízení na místa dočasných zaměstnanců. Jejich cílem je obsadit především úzce specializované pracovní pozice, které v daný okamžik nelze obsadit z rezervních seznamů EPSO. Oznámení o veškerých výběrových řízeních na místa dočasných zaměstnanců jsou zveřejňována na těchto internetových stránkách („Pracovní příležitosti“) i na internetových stránkách EPSO.

Spontánní žádosti

Veškerý kontakt s uchazeči zajišťuje oddělení generálního sekretariátu Rady, které je odpovědné za přijímání nových zaměstnanců. Vzhledem k uplatňované politice pro přijímání a výběr zaměstnanců nemůže toto oddělení spontánním žádostem o zaměstnání vyhovět, a to ani v případě osob, které úspěšně prošly výběrovým řízením.

V souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů uplatňovanými v rámci generálního sekretariátu Rady jsou všechny nevyžádané žádosti nejpozději šest měsíců od doručení vymazány. Osobám, které zašlou nevyžádanou žádost o zaměstnání, bude automaticky zaslána standardní odpověď s obecnými informacemi o postupech přijímání zaměstnanců v generálním sekretariátu Rady.

Kontakt na oddělení generálního sekretariátu Rady, které je odpovědné za přijímání nových zaměstnanců

Postup pro podávání stížností

Usilujeme o poskytování služeb nejvyšší kvality.

Nicméně pokud se domníváte, že byl ve vašem případě použit nesprávný úřední postup, máte právo předložit stížnost evropskému veřejnému ochránci práv. Dovolujeme si vás však upozornit, že veřejný ochránce nemůže vaši stížnost přijmout, pokud se v dané záležitosti nejprve neobrátíte na naše útvary.

Stálá pracovní místa Pracovní místa na dobu určitou
Ve věci výběrových řízení na stálá pracovní místa nás můžete kontaktovat na této emailové adrese. Ve věci výběrových řízení na pracovní místa na dobu určitou nás můžete kontaktovat na této emailové adrese.