Stáže v generálním sekretariátu Rady

Generální sekretariát

Kontakt

Podrobnější informace vám poskytne kancelář pro stáže:

Různé druhy stáží

1. Placené stáže

Generální sekretariát Rady každoročně nabízí přibližně 100 placených stáží státním příslušníkům zemí EU, kteří ke dni, kdy končí lhůta pro podávání přihlášek, dokončili alespoň první část vysokoškolského studia a mají doklad o dosaženém vzdělání či jiný rovnocenný doklad.

Stáže probíhají ve 2 různých termínech po dobu 5 měsíců:

  • od 1. února do 30. června (první termín),
  • od 1. září do 31. ledna (druhý termín).

2. Povinné neplacené stáže

Generální sekretariát Rady každoročně nabízí přibližně 20 neplacených stáží. Tyto stáže jsou určeny vysokoškolským studentům třetího, čtvrtého nebo pátého ročníku, kteří musejí stáže povinně absolvovat v rámci svého studia.

Stáže probíhají ve 2 různých termínech po dobu 1 až 5 měsíců:

  • od 1. února do 30. června,
  • od 1. září do 31. ledna.

3. Stáže pro úředníky jednotlivých zemí

Tento program je určen úředníkům z ministerstev, vládních či regionálních úřadů a diplomatických sborů členských států EU nebo kandidátských zemí.

Úředníci z členských států, kteří se účastní stáže v generálním sekretariátu Rady, jsou zaměstnanci správních orgánů své země a jsou jimi i placeni.

Kdo se může přihlásit?

Státní příslušnost

Stáží v generálním sekretariátu Rady se mohou zúčastnit:

  • občané EU,
  • občané z kandidátských zemí, jež ukončily jednání o přistoupení k EU.

Na placené stáže se mohou hlásit žadatelé, kteří v nedávné době dokončili studium na univerzitě nebo rovnocenné vysoké škole a mají doklad o dosaženém vzdělání či jiný rovnocenný doklad.

Jazyky

S ohledem na skutečnost, že pro interní komunikaci v rámci generálního sekretariátu Rady se ve velké míře používá francouzština a angličtina, je požadována dobrá znalost francouzštiny nebo angličtiny a schopnost komunikovat v jednom z těchto jazyků.

Profil

Většinu přihlášek podávají v současné době uchazeči s kvalifikací v oblasti práva, politologie, mezinárodních vztahů, evropských studií a ekonomie.

Generální sekretariát Rady hledá rovněž stážisty s kvalifikací v jiných oblastech, jako jsou:

překladatelství, lidské zdroje, komunikace, pedagogika, informatika, grafický design, multimédia, zemědělské technologie, biochemické inženýrství, zdraví a bezpečnost potravin, energetika, životní prostředí, kosmické inženýrství.

Kdo se nemůže přihlásit?

Přihlášky od žadatelů, kteří již absolvovali více než 8týdenní stáž (placenou či neplacenou) v kterémkoli z orgánů či institucí EU, nebudou přijaty.

Postup pro podávání stížností

Usilujeme o poskytování služeb nejvyšší kvality.

Nicméně pokud se domníváte, že byl ve Vašem případě použit nesprávný úřední postup, máte právo podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv. Dovolujeme si Vás však upozornit, že předtím než bude moci veřejný ochránce práv Vaši stížnost přijmout, je nezbytné, abyste se nejprve obrátili na kancelář pro stáže.

Můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu.