Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Stáže v generálním sekretariátu

Generální sekretariát

Kontakt

Pro více informací kontaktujte kancelář pro stáže:

Různé druhy stáží

1. Placené stáže

Generální sekretariát Rady každoročně nabízí přibližně 100 placených stáží státním příslušníkům zemí EU, kteří dokončili alespoň první část vysokoškolského studia a získali doklad o dosaženém vzdělání.

Stáže probíhají ve 2 různých termínech po dobu 5 měsíců:

  • od 1. února do 30. června,
  • od 1. září do 31. ledna.

2. Povinné neplacené stáže

Generální sekretariát Rady každoročně nabízí přibližně 20 neplacených stáží. Tyto stáže jsou určeny vysokoškolským studentům třetího, čtvrtého nebo pátého ročníku, kteří musejí stáže povinně absolvovat v rámci svého studia.

Stáže probíhají ve 2 různých termínech po dobu 1 až 5 měsíců:

  • od 1. února do 30. června,
  • od 1. září do 31. ledna.

3. Stáže pro úředníky jednotlivých zemí

Tento program je určen úředníkům z ministerstev, vládních či regionálních úřadů a diplomatických sborů členských států EU nebo kandidátských zemí.

Úředníci z členských států, kteří se účastní stáže v generálním sekretariátu Rady, jsou zaměstnanci správních orgánů své země a jsou jimi i placeni.

Kdo se může přihlásit?

Státní příslušnost

Stáží v generálním sekretariátu Rady se mohou zúčastnit:

  • občané EU,
  • občané z kandidátských zemí, jež ukončily jednání o přistoupení k EU.

Účastníci stáží musejí mít v nedávné době dokončené studium na univerzitě nebo rovnocenné vysoké škole.

Občané zemí, s nimiž v dané době probíhají přístupová jednání, se mohou účastnit pouze programu stáží pro úředníky jednotlivých zemí.

Jazyky

Požaduje se výborná znalost francouzštiny nebo angličtiny, které jsou v generálním sekretariátu Rady hlavními pracovními jazyky.

Profil

Většinu přihlášek podávají v současné době uchazeči s kvalifikací v oblasti práva, politologie, mezinárodních vztahů, evropských studií a ekonomie.

Generální sekretariát Rady hledá rovněž stážisty s kvalifikací v jiných oblastech, jako jsou:

překladatelství, lidské zdroje, komunikace, pedagogika, informatika, grafický design, multimédia, zemědělské technologie, biochemické inženýrství, zdraví a bezpečnost potravin, energetika, životní prostředí, kosmické inženýrství.

Kdo se nemůže přihlásit?

Nebudou přijaty přihlášky od žadatelů, kteří již absolvovali více než 8týdenní stáž (placenou či neplacenou) v kterémkoli z orgánů či institucí EU.