Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Stáže

Stručně

Generální sekretariát nabízí stáže pro studenty, absolventy a úředníky jednotlivých zemí.

Jak se přihlásit

Postup podávání přihlášek se liší podle druhu stáže.

Přihlaste se na stáž

Přihlášky na placené stáže v roce 2018 se již nepřijímají. Další období pro podávání přihlášek bude zahájeno dne 15. ledna 2018.

Často kladené otázky

Podrobnější informace o přihláškách na stáže v Radě, o výběrovém řízení a o obecných podmínkách pro stážisty.

Kontakt

Podrobnější informace Vám poskytne kancelář pro stáže:

Různé druhy stáží

1. Placené stáže

Generální sekretariát Rady každoročně nabízí přibližně 100 placených stáží státním příslušníkům zemí EU, kteří ke dni, kdy končí lhůta pro podávání přihlášek, dokončili alespoň první část vysokoškolského studia a mají doklad o dosaženém vzdělání či jiný rovnocenný doklad.

Stáže probíhají ve 2 různých termínech po dobu 5 měsíců:

  • od 1. února do 30. června (první termín),
  • od 1. září do 31. ledna (druhý termín).

2. Neplacené povinné stáže

Generální sekretariát Rady každoročně nabízí přibližně 20 neplacených stáží. Tyto stáže jsou určeny vysokoškolským studentům třetího, čtvrtého nebo pátého ročníku, kteří musejí stáže povinně absolvovat v rámci svého studijního programu.

Stáže probíhají ve 2 různých termínech po dobu 2 až 5 měsíců:

  • od 1. února do 30. června,
  • od 1. září do 31. ledna.

3. Stáže pro studenty škol se zaměřením na veřejnou správu

Uchazeč o stáž musí být studentem školy se zaměřením na veřejnou správu:

  • v jednom z členských států,
  • nebo v kandidátské zemi, která již podepsala smlouvu o přistoupení.

Stáže probíhají ve 2 různých termínech po dobu 2 až 5 měsíců:

  • od 1. února do 30. června,
  • od 1. září do 31. ledna.

O datu zahájení stáže se rozhodne po vzájemné dohodě generálního sekretariátu a dané školy veřejné správy.

Kdo se může přihlásit?

Státní příslušnost

Na stáže v generálním sekretariátu Rady se mohou přihlásit:

  • občané EU,
  • občané z kandidátských zemí, jež ukončily jednání o přistoupení k EU.

Na placené stáže se mohou hlásit uchazeči, kteří dokončili studium na univerzitě nebo rovnocenné vysoké škole a mají doklad o dosaženém vzdělání či jiný rovnocenný doklad.

Jazyky

S ohledem na skutečnost, že pro interní komunikaci v rámci generálního sekretariátu Rady se ve velké míře používá francouzština a angličtina, je požadována dobrá znalost francouzštiny nebo angličtiny a schopnost komunikovat v jednom z těchto jazyků.

Profil

Většinu přihlášek podávají v současné době uchazeči s kvalifikací v oblasti práva, politologie, mezinárodních vztahů, evropských studií a ekonomie.

Generální sekretariát Rady hledá rovněž stážisty s kvalifikací v jiných oblastech, jako jsou:

překladatelství, lidské zdroje, komunikace, pedagogika, informatika, grafický design, multimédia, zemědělské technologie, biochemické inženýrství, zdraví a bezpečnost potravin, energetika, životní prostředí, kosmické inženýrství.

Kdo se nemůže přihlásit?

Nebudou přijaty přihlášky uchazečů, kteří se již účastnili jakékoli odborné přípravy (placené či neplacené), nebo byli v jakémkoli zaměstnaneckém poměru v orgánu, instituci nebo jiném subjektu EU po dobu delší než 6 týdnů.

Postup pro podávání stížností

Usilujeme o poskytování služeb nejvyšší kvality.

Nicméně pokud se domníváte, že byl ve Vašem případě použit nesprávný úřední postup, máte právo podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv. Dovolujeme si Vás však upozornit, že předtím než bude moci veřejný ochránce práv Vaši stížnost přijmout, je nezbytné, abyste se nejprve obrátili na kancelář pro stáže.

Můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu.