Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Stáže

Stručně

Generální sekretariát nabízí stáže pro studenty, absolventy a úředníky jednotlivých zemí.

Jak se přihlásit

Postup podávání přihlášek se liší podle druhu stáže.

Přihlaste se na stáž

Přihlášky na placené stáže v roce 2018 se již nepřijímají. Další období pro podávání přihlášek bude zahájeno dne 15. ledna 2018.

Často kladené otázky

Podrobnější informace o přihláškách na stáže v Radě, o výběrovém řízení a o obecných podmínkách pro stážisty.

Přihlášky na první termín stáží v roce 2018 se již nepřijímají. K již podané přihlášce však máte stále přístup.

1. Placené stáže

Přihlášky na první termín stáží v roce 2018 se již nepřijímají. Po zahájení podávání přihlášek se můžete přihlásit na druhý termín stáží v roce 2018. Přihlášky musejí být podány prostřednictvím online systému:

 • přihlášky na druhý termín stáží (od 1. září 2018 do 31. ledna 2019) se podávají od 15. ledna 2018 (12:00 hodin) do 15. března 2018 (12:00 hodin).

Adresa ve Vašem profilu

Veškerá korespondence bude zasílána na adresu, kterou uvedete ve svém elektronickém profilu. V případě změny adresy nezapomeňte svůj profil aktualizovat. Tato adresa bude použita jak pro zaslání nabídky stáže, tak i pro účely administrativního zpracování přihlášky a bude považována za místo Vašeho náboru.

E-mailové zprávy od kanceláře pro stáže často končí ve složce nevyžádané pošty Gmailu, Hotmailu a dalších druhů e-mailových účtů. Svoji složku nevyžádané pošty proto prosím pravidelně kontrolujte, zda neobsahuje zprávy od „bureau de stages“ (stages@consilium.europa.eu). Ve formuláři přihlášky pak nezapomeňte uvést kontaktní telefonní číslo, abychom se s Vámi mohli v případě potřeby spojit.

Výběrové řízení

Uchazeči vybraní na první termín stáže budou kontaktováni nejpozději v prosinci, uchazeči vybraní na druhý termín budou kontaktováni nejpozději v květnu.

Úspěšní uchazeči

Pokud jste byli vybráni, budete vyzváni, abyste předložili tyto podkladové dokumenty:

 • čitelnou kopii cestovního pasu nebo průkazu totožnosti,
 • kopii získaných diplomů nebo úředních osvědčení,
 • v případě potřeby doklad o odborné praxi a doklad nebo odůvodněné prohlášení o znalosti jazyků uvedených v přihlášce.

Na podporu své přihlášky na stáž můžete společně s uvedenými podklady zaslat jakékoli další nepovinné dokumenty, například doporučení.

Podkladové dokumenty není třeba zasílat v okamžiku podání online přihlášky. Budete o ně požádáni v případě, že Vám bude nabídnuta stáž. Stáž budete moci zahájit jen tehdy, pokud předložíte všechny požadované dokumenty. Veškeré informace, které jste uvedli ve formuláři přihlášky, budete muset doložit (vzdělání, odbornou praxi, jazykové znalosti). Proto byste měli v přihlášce uvádět pouze informace, které můžete doložit příslušnými dokumenty.

Ponechejte si kopii všech dokumentů, které kanceláři pro stáže zašlete. Neposílejte originály dokladů o dosaženém vzdělání.

Úspěšní uchazeči obdrží elektronickou poštou nabídku, jež bude obsahovat informace o termínu jejich stáže a oddělení, k němuž budou přiděleni. Jakmile tuto nabídku potvrdí, kancelář pro stáže jim zašle dohodu o stáži.

Neúspěšní uchazeči

Generální sekretariát Rady každoročně obdrží přibližně 4 000 přihlášek na placené stáže. K dispozici je bohužel pouze 100 míst.

Neúspěšní uchazeči budou informováni elektronickou poštou nebo prostřednictvím svého účtu EPSO na konci ledna 2018 (v případě stáží začínajících v únoru) a na konci června 2018 (v případě stáží začínajících v září).

Pokud nebudete vybráni, můžete se znovu přihlásit v následujícím období pro podávání přihlášek.

2. Neplacené povinné stáže

Tyto stáže jsou určeny vysokoškolským studentům třetího, čtvrtého nebo pátého ročníku, kteří musejí stáže povinně absolvovat v rámci svého studia. Přihlášku mohou podat i studenti, kteří musejí provést výzkum pro účely diplomové práce nebo doktorského studia.

Přihlášky na povinné stáže musejí být podány v těchto termínech:

 • stáže v období od 1. února do 30. června: přihlášky musejí být podány nejpozději 1. října roku, který předchází roku konání stáže; výběrové řízení probíhá od října do prosince,
 • stáže v období od 1. září do 31. ledna: přihlášky musejí být podány nejpozději 1. dubna téhož roku; výběrové řízení probíhá od dubna do června.

V případě, že budete na stáž vybráni, bude s Vámi uzavřena dohoda o stáži. Žádné jiné dohody nebo úmluvy (například s Vaší univerzitou) uzavírány nebudou.

Přihláška

Přihlášky na neplacené povinné stáže musejí být podány elektronickou poštou a musejí obsahovat:

 • vyplněný formulář přihlášky,
 • úřední osvědčení vzdělávací instituce, které dokládá, že musíte absolvovat stáž v rámci svého studia nebo pro přístup k určitému povolání nebo že musíte provést výzkum pro účely diplomové práce nebo doktorského studia.

Podkladové dokumenty není třeba zasílat společně s formulářem přihlášky. Budete o ně požádáni v případě, že Vám bude stáž nabídnuta. Stáž budete moci zahájit jen v případě, že předložíte všechny požadované dokumenty. Budete-li mezi vybranými uchazeči, budete muset doložit veškeré informace, které jste uvedli ve formuláři přihlášky (tj. vzdělání, odbornou praxi, jazykové znalosti). Proto byste měli v přihlášce uvádět pouze informace, které můžete doložit příslušnými dokumenty. Můžete rovněž zahrnout nepovinné dokumenty na podporu své přihlášky, například doporučení.

Formulář přihlášky na neplacenou povinnou stáž

Veškeré požadované dokumenty s formulářem přihlášky a osvědčením Vaší univerzity zašlete elektronickou poštou ve formátu PDF:
Odeslat přihlášku

Adresa ve Vašem profilu

Veškerá korespondence bude zasílána na adresu, kterou uvedete ve formuláři přihlášky. V případě změny adresy nezapomeňte tuto změnu oznámit elektronickou poštou kanceláři pro stáže. Tato adresa bude použita jak pro zaslání nabídky stáže, tak i pro účely administrativního zpracování přihlášky a bude považována za místo Vašeho náboru.

Úspěšní uchazeči

Budete-li vybráni, obdržíte elektronickou poštou nabídku, jež bude obsahovat informace o termínu stáže a oddělení, v němž budete pracovat. Budete vyzváni, abyste předložili tyto dokumenty dokládající informace uvedené ve formuláři přihlášky:

 • čitelnou kopii cestovního pasu nebo průkazu totožnosti,
 • kopii získaných diplomů nebo úředních osvědčení (v případě potřeby),
 • doklad o pracovní zkušenosti (v případě potřeby),
 • doklad nebo odůvodněné prohlášení o znalosti jazyků uvedených v přihlášce.

Ponechejte si kopii všech dokumentů, které kanceláři pro stáže zašlete. Neposílejte originály dokladů o dosaženém vzdělání.

Kancelář pro stáže Vám po ověření podkladových dokumentů zašle k podpisu dohodu o stáži. Žádné jiné dohody nebo úmluvy (například s Vaší univerzitou) uzavírány nebudou.

Neúspěšní uchazeči

Pokud nebudete vybráni, budete o této skutečnosti informováni elektronickou poštou po skončení výběrového řízení. Můžete se znovu hlásit v následujícím období pro podávání přihlášek.

3. Stáže pro studenty škol se zaměřením na veřejnou správu

Přihlášku musí zaslat uchazečova škola se zaměřením na veřejnou správu řediteli Rady odpovědnému za lidské zdroje.

Další informace Vám poskytne kancelář pro stáže.

Kontakt

Podrobnější informace vám poskytne kancelář pro stáže:

Společná fotografie stážistů, podzim 2017
Společná fotografie stážistů, podzim 2017