Zadávání zakázek v generálním sekretariátu

Generální sekretariát

Kdo se může přihlásit?

Účast je otevřena:

 • hospodářským subjektům registrovaným v EU
 • všem občanům EU
 • hospodářským subjektům ze zemí mimo EU, které s EU uzavřely dohodu o otevření trhů s veřejnými zakázkami

Zájemci z řad hospodářských subjektů, kteří chtějí podat nabídku, musejí splňovat tyto podmínky:

 • nebyl na ně prohlášen konkurs
 • nedopustili se vážného profesního pochybení
 • splnili své povinnosti týkající se placení daní a příspěvků na sociální zabezpečení
 • nebyli odsouzeni pro podvod, úplatkářství, praní peněz, využívání dětské práce, účast na zločinném spolčení nebo jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy EU
 • nepodali z podvodných pohnutek nebo z nedbalosti zkreslené informace
 • nebyli vyloučeni z předkládání nabídek

V souvislosti s nabídkovým řízením používají orgány EU často pojem „výzva“. Toto obecné označení zahrnuje:

 • výzvy k podávání nabídek (oznámení o zahájení zadávacího řízení zveřejněná v Úředním věstníku);
 • výzvy k projevení zájmu o zadání zakázek na dodávky, služby a stavební práce.

Podoba nabídkového řízení a požadavky na zveřejnění závisejí na předpokládané hodnotě zakázky.

Zakázky v hodnotě nad 135 000 €

Výzvy v souvislosti se zakázkami v hodnotě nad 135 000 € jsou zveřejňovány v řadě S Úředního věstníku Evropské unie a lze je konzultovat on-line v evropské databázi TED.

Na internetových stránkách TED v sekci eTendering je dostupná zadávací dokumentace a další informace o aktuálních výzvách.

Doporučujeme vám, abyste se na těchto stránkách zaregistrovali, a měli tak přístup ke všem jejich funkcím.

Zakázky v hodnotě od 15 000 do 135 000 €

Výzvy k podávání nabídek na zakázky v hodnotě od 15 000 do 135 000 € jsou zveřejňovány na těchto internetových stránkách v rubrice „aktuální výzvy“.

Další informace vám poskytne kontaktní osoba uvedená v oznámení o zakázce.

Zakázky v hodnotě nižší než 15 000 €

Zakázky v hodnotě nepřesahující 15 000 € mohou být zadány prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. Tyto příležitosti nejsou zveřejňovány, pokud se však zviditelníte na trhu, můžete být vyzváni k předložení nabídky pro tento druh zakázky.

Povinné formuláře pro účast na zadávání zakázek v generálním sekretariátu

Chcete-li se zúčastnit zadávání zakázek v generálním sekretariátu, musíte vyplnit formulář právního subjektu a formulář finanční identifikace, jejichž prostřednictvím nám poskytnete údaje o vaší společnosti a vašem bankovním účtu: