Historie

Film: „Od hovorů u krbu ke klíčovému rozhodovacímu orgánu“

Tento dokumentární film zachycuje historii Evropské rady od jejího založení až do současnosti. Představuje významné milníky z uplynulých desetiletí, které utvářely způsob rozhodování vedoucích představitelů EU.
Popisuje vývoj očima těch, kdo byli svědky transformace Evropské rady v ústřední rozhodovací orgán, jímž dnes je.

Přečtěte si více o událostech a smlouvách, které vymezily úlohu Evropské rady, Rady EU, Euroskupiny a eurosummitu.

2008

12. října

Vznik eurosummitu 

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy přichází s návrhem, aby byla pravidelně pořádána zasedání hlav států a předsedů vlád zemí eurozóny. První takové zasedání se koná 12. října 2008. Po něm následují eurosummity v květnu 2010 a v březnu, červenci a říjnu 2011 v Bruselu.

Eurosummity napomáhají koordinaci hospodářské politiky eurozóny a probíhají mimo jiné za účasti předsedy eurosummitu a předsedy Evropské komise. 

2012

1. a 2. března

Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

Na zasedání Evropské rady ve dnech 1. a 2. března 2012 podepisují představitelé 25 zemí EU Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii.  

Smlouva vstupuje v platnost 1. ledna 2013 a oficiálně ustavuje eurosummit. Organizace eurosummitu a úloha jeho předsedy jsou stanoveny v článku 12 uvedené smlouvy.

2013

14. března

Pravidla pro organizaci jednání eurosummitů

Dne 14. března 2013 se koná první eurosummit po vstupu Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii v platnost. Na tomto zasedání jsou přijata pravidla pro organizaci jednání eurosummitů.

2015

22. června

Mimořádný summit věnovaný Řecku

Dne 22. června 2015 se vedoucí představitelé EU setkávají, aby diskutovali o Řecku. Podle předsedy eurosummitu Donalda Tuska představují nejnovější návrhy řecké vlády pozitivní krok kupředu, avšak instituce EU je budou muset podrobněji analyzovat.

12. července

Vedoucí představitelé zemí eurozóny dosahují dohody o Řecku

Jsou připraveni zahájit jednání o programu finanční pomoci z Evropského mechanismu stability (ESM) Řecku, avšak nejprve musí dohodu potvrdit řecký parlament a další parlamenty členských států. Po ukončení procesů na vnitrostátní úrovni postoupí Euroskupina v jednáních.