Historie

Film: „Od hovorů u krbu ke klíčovému rozhodovacímu orgánu“

Tento dokumentární film zachycuje historii Evropské rady od jejího založení až do současnosti. Představuje významné milníky z uplynulých desetiletí, které utvářely způsob rozhodování vedoucích představitelů EU.
Popisuje vývoj očima těch, kdo byli svědky transformace Evropské rady v ústřední rozhodovací orgán, jímž dnes je.

Přečtěte si více o událostech a smlouvách, které vymezily úlohu Evropské rady, Rady EU, Euroskupiny a eurosummitu.

1997

13. prosince

Vytvoření Euroskupiny

Evropská rada schvaluje vytvoření Euroskupiny, tedy neformálního orgánu, který sdružuje ministry financí zemí, jejichž měnou je euro. První zasedání Euroskupiny se koná 4. června 1998 na lucemburském zámku Château de Senningen.

1999

1. ledna

Vzniká euro jako virtuální měna

Zavádí jej jedenáct členských států: Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko.

2001

1. ledna

Řecko přistupuje k eurozóně

Řecko se stává dvanáctým členským státem EU, který přistoupil k eurozóně.

2002

1. ledna

Euro přichází do oběhu

Dne 1. ledna 2002 přicházejí do oběhu eurobankovky a euromince, které nahrazují národní měny.

2003

1. února

Niceská smlouva

Niceská smlouva zavádí reformu institucí EU s cílem připravit budoucí rozšíření EU na 27 členských států. Součástí reformy Rady je rozšíření oblastí, v nichž se používá hlasování kvalifikovanou většinou, a zavedení zásady posílené spolupráce mezi členskými státy.

2004

10. září

První stálý předseda Euroskupiny

Euroskupina přijímá rozhodnutí o tom, že bude mít stálého předsedu, jenž bude jmenován na období dvou let.

Na neformálním zasedání Rady Ecofin ve Scheveningenu je prvním stálým předsedou Euroskupiny zvolen Jean-Claude Juncker. Jeho funkční období potrvá od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2006.

2006

září

Jean-Claude Juncker opětovně jmenován předsedou Euroskupiny

Předsedou Euroskupiny je zvolen na druhé funkční období.

2007

1. ledna

Slovinsko přistupuje k eurozóně

Slovinsko se stává třináctým členským státem EU, který přijal euro jako svou měnu.

2008

1. ledna

Kypr a Malta přistupují k eurozóně

Eurozóna má nyní 15 členů.

12. října

Vznik eurosummitu 

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy přichází s návrhem, aby byla pravidelně pořádána zasedání hlav států a předsedů vlád zemí eurozóny. První takové zasedání se koná 12. října 2008. Po něm následují eurosummity v květnu 2010 a v březnu, červenci a říjnu 2011 v Bruselu.

Eurosummity napomáhají koordinaci hospodářské politiky eurozóny a probíhají mimo jiné za účasti předsedy eurosummitu a předsedy Evropské komise. 

2009

1. ledna

Slovensko přistupuje k eurozóně

Slovensko se stává šestnáctým členem eurozóny.

1. prosince

Protokol č. 14 k Lisabonské smlouvě

1. prosince 2009 vstupuje v platnost Protokol č. 14 k Lisabonské smlouvě, kterým se vymezuje úloha Euroskupiny. Stanoví, že ministři členských států, jejichž měnou je euro, se budou neformálně scházet, aby jednali o záležitostech souvisejících s jednotnou měnou, a zvolí si předsedu na období dvou a půl roku.

Lisabonská smlouva rovněž pozměňuje pravidla Rady EU tak, že pokud se na zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci (Ecofin) hlasuje o záležitostech, které se týkají výhradně eurozóny, tohoto hlasování se mohou účastnit pouze členové Euroskupiny.

2011

1. ledna

Estonsko přistupuje k eurozóně

Estonsko se stává sedmnáctou zemí, která přistoupila k eurozóně.

2012

leden

Volba předsedy Pracovní skupiny pro Euroskupinu

Od ledna 2012 vykonává funkci předsedy Pracovní skupiny pro Euroskupinu Thomas Wieser, který je současně předsedou Hospodářského a finančního výboru.

Pracovní skupina pro Euroskupinu je přípravným orgánem, který sdružuje členy Hospodářského a finančního výboru zastupující členské státy eurozóny, Evropskou komisi a Evropskou centrální banku.   

2013

21. ledna

Volba předsedy Euroskupiny

Předsedou Euroskupiny je zvolen nizozemský ministr financí Jeroen Dijsselbloem. Za dobu existence Euroskupiny jde o jejího druhého stálého předsedu.

2014

1. ledna

Lotyšsko přistupuje k eurozóně

Lotyšsko se stává osmnáctým členem eurozóny.

2015

1. ledna

Litva přistupuje k eurozóně

Eurozónu nyní tvoří 19 států: Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.

13. července

Jeroen Dijsselbloem zvolen předsedou Euroskupiny na druhé funkční období

Jeroen Dijsselbloem je opětovně jmenován předsedou Euroskupiny na druhé funkční období 2,5 let.