18.–20. 9. 2017 Zasedání

Donald Tusk ocenil úlohu OSN jako nejvhodnějšího nástroje k řešení globálních otázek, avšak zároveň tuto organizaci vyzval, aby v současném problematickém mezinárodním kontextu jednala rozhodněji, odhodlaněji a jednotněji. „Dnešní svět kolísá mezi nadějí a strachem,“ uvedl předseda Tusk na zasedání Valného shromáždění OSN. A rovněž znovu potvrdil, že „Evropská unie nikdy nepřestane spolupracovat s OSN a vyvíjet činnost v jejím rámci“.

Pokud není k dispozici překlad, obsah se zobrazí v původním jazyce

V Evropské radě zasedají hlavy států nebo předsedové vlád členských států EU společně s jejím předsedou a předsedou Evropské komise. Vymezuje obecné politické směry a priority EU.

Rada EU je orgán, který zastupuje vlády členských států. V Radě EU, jíž se zkráceně říká Rada, zasedají ministři ze všech členských států EU, aby zde přijímali právní předpisy a koordinovali jednotlivé politiky.