29. 3. 2017 Tisková zpráva

Spojené království Evropské unii formálně oznámilo svůj záměr vystoupit z EU. „Litujeme, že Spojené království přestane být členem Evropské unie, avšak na proces, který nyní bude následovat, jsme připraveni,“ reagovala Evropská rada v prohlášení. „V průběhu těchto jednání bude Unie postupovat jako jeden celek a bude hájit své zájmy.“

Pokud není k dispozici překlad, obsah se zobrazí v původním jazyce

V Evropské radě zasedají hlavy států nebo předsedové vlád členských států EU společně s jejím předsedou a předsedou Evropské komise. Vymezuje obecné politické směry a priority EU.

Rada EU je orgán, který zastupuje vlády členských států. V Radě EU, jíž se zkráceně říká Rada, zasedají ministři ze všech členských států EU, aby zde přijímali právní předpisy a koordinovali jednotlivé politiky.