© E. Sansar/Anadolu Agency 4.–5. 4. 2017 Zasedání

Bruselská konference je akcí velkého rozsahu, jíž se zúčastní více než 70 delegací na ministerské úrovni, včetně EU, Organizace spojených národů a dárců z regionu i mimo něj. Zúčastní se jí rovněž významné politické, humanitární a hospodářské subjekty, včetně zástupců občanské společnosti.

©O. Haj Kadour/AFP 6. 4. 2017 Tisková zpráva
Pokud není k dispozici překlad, obsah se zobrazí v původním jazyce

V Evropské radě zasedají hlavy států nebo předsedové vlád členských států EU společně s jejím předsedou a předsedou Evropské komise. Vymezuje obecné politické směry a priority EU.

Rada EU je orgán, který zastupuje vlády členských států. V Radě EU, jíž se zkráceně říká Rada, zasedají ministři ze všech členských států EU, aby zde přijímali právní předpisy a koordinovali jednotlivé politiky.