Rada pro hospodářské a finanční věci, 11. 7. 2017

Rada EU

Hlavní výsledky

Bankovnictví – úvěry v selhání

Rada schválila akční plán pro řešení problému úvěrů v selhání v bankovním sektoru.

V akčním plánu je uvedena řada různých politických opatření v zájmu omezení objemu úvěrů v selhání, který zůstává v rámci EU stále vysoký, a v zájmu prevence jejich vzniku v budoucnu.

„Úvěry v selhání představují pro bankovní odvětví problém, který byl dosud řešen převážně na úrovni členských států“, prohlásil Toomas Tõniste, ministr financí Estonska, které v současnosti vykonává předsednictví Rady. „Potřebujeme tyto prostředky uvolnit, učinit náš finančním systém odolnějším a v budoucnosti předcházet opětovnému vzniku problémů souvisejících s úvěry v selhání.“

Na základě zprávy odborníků Rada zdůraznila nutnost přijetí opatření, pokud jde o:

 • bankovní dohled
 • reformu insolvenčních rámců a rámců pro vymáhání pohledávek
 • rozvoj sekundárních trhů pro úvěry v selhání
 • restrukturalizaci bankovního odvětví.

Rada se dohodla, že se k této záležitosti bude pravidelně vracet.

Unie kapitálových trhů – přezkum v polovině období

Rada přijala závěry o přezkumu akčního plánu unie kapitálových trhů v polovině období, který provedla Komise.

Rada znovu vyjádřila odhodlání provádět uvedený akční plán, jehož cílem je do konce roku 2019 zajistit plně fungující unii kapitálových trhů. Podpořila řadu prioritních iniciativ přijatých Komisí.

Rada zdůraznila dobrý pokrok, kterého bylo dosud dosaženo, neboť již byly provedeny téměř dvě třetiny opatření. Objevila se však řada výzev a s nimi nastala potřeba uvedený plán posílit.

„Situace evropského hospodářství se stále zlepšuje. V prvé řadě je v současné době nutné více investovat. Proto je unie kapitálových trhů na předním místě programu estonského předsednictví“, uvedl Toomas Tõniste. „Pro zajištění udržitelného hospodářského růstu v dlouhodobém horizontu je zásadně důležité rozšířit škálu zdrojů dostupných pro financování, zejména pro začínající a inovativní společnosti.“

Program předsednictví

Rada projednala priority estonského předsednictví, pokud jde o hospodářské a finanční záležitosti.

Její činnost se do konce roku 2017 zaměří na:

 • bankovní unii EU a unii kapitálových trhů
 • zdanění, se zaměřením na digitální ekonomiku a modernizaci DPH
 • rozpočet EU
 • správu ekonomických záležitostí
 • budoucnost a financování EU a její hospodářské a měnové unie.

Informace o zasedání

 • Zasedání č. 3555
 • Brusel
 • 11. 7. 2017

Přípravné dokumenty

Výsledné dokumenty

Informace pro média

Kontakt pro tisk

tiskový referent
+32 22816083
+32 475953807

Nepracujete-li pro média, obraťte se prosím se svým dotazem na službu informací pro veřejnost.