Rada pro životní prostředí, 13. 10. 2017

Rada EU

Hlavní výsledky

Odvětví mimo systém obchodování s emisemi: sdílení úsilí a LULUCF

Rada se dohodla na vyjednávacích postojích k nařízení o sdílení úsilí a nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF). Těmito právními předpisy bude dosaženo snížení emisí skleníkových plynů v odvětvích, na něž se nevztahuje systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS).

Tyto předpisy Evropské unii umožní přiblížit se k dosažení jejího celkového cíle, jímž je snížit do roku 2030 emise alespoň o 40 % oproti úrovním v roce 1990, a tak i ke splnění jejích závazků v rámci Pařížské dohody o změně klimatu. Odvětví mimo ETS k dosažení tohoto cíle konkrétně přispějí tím, že do roku 2030 sníží emise o 30 % oproti úrovním v roce 2005.

„Tato dvě nařízení Evropské unii umožní snížit emise ve všech odvětvích, na něž se vztahuje sdílení úsilí, a zajistí lepší hospodaření s její půdou a lesy. V důsledku toho vytvoříme pro nás pro všechny budoucnost, která bude šetrná ke klimatu, a dosáhneme svých cílů v oblasti klimatu přijatých v Paříži. Vítám dnešní úsilí členských států a konstatuji, že jsme připraveni zahájit jednání s Parlamentem.“

Siim Kiisler, ministr životního prostředí Estonské republiky

COP 23 – konference OSN o klimatu

Rada přijala závěry o Pařížské dohodě a přípravách na 23. zasedání konference smluvních stran (COP 23) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), která se bude konat v Bonnu ve dnech 6. až 17. listopadu 2017.

EU je odhodlána nadále stát v čele celosvětového úsilí v boji proti změně klimatu. Ministři životního prostředí vyjádřili těmto závěrům plnou podporu a zdůraznili, že je zapotřebí dosáhnout výrazného pokroku, pokud jde provádění Pařížské dohody (pařížský pracovní program), přípravy na facilitativní dialog v roce 2018 a plnění vnitrostátně stanovených příspěvků na úrovni jednotlivých států.

Ministři rovněž uvítali závěry Rady o financování opatření v oblasti klimatu přijaté 10. října. EU a její členské státy znovu potvrdily, že jsou plně odhodlány přispět ke kolektivnímu cíli rozvinutých zemí, jímž je společně mobilizovat do roku 2020 a poté až do roku 2025 částku 100 miliard USD ročně.

Environmentální shromáždění OSN

Rada přijala závěry o prioritách EU pro třetí zasedání Environmentálního shromáždění Organizace spojených národů (UNEA-3), které se bude konat v Nairobi ve dnech 4.–6. prosince 2017 a jehož ústředním tématem bude znečištění.

Tyto závěry jsou významným signálem odhodlání EU chránit naše životní prostředí a snižovat dopad znečištění na naši planetu.

Ministři aktivně přispějí k řadě rezolucí a dobrovolných závazků s cílem přijmout další opatření v rámci boje proti znečišťování v jeho různých formách.

Během pracovního oběda vedli ministři v rámci příprav na uvedené zasedání plodnou výměnu názorů s výkonným ředitelem Programu OSN pro životní prostředí Erikem Solheimem. Identifikovali oblasti, ve kterých je třeba přijmout na vnitrostátní a unijní úrovni konkrétní opatření proti znečišťování.

Informace o zasedání

  • Zasedání č. 3565
  • Lucembursko
  • 13. 10. 2017

Přípravné dokumenty

Výsledné dokumenty

Informace pro média

Kontakt pro tisk

tisková referentka
+32 22815612
+32 470884374

Nepracujete-li pro média, obraťte se prosím se svým dotazem na službu informací pro veřejnost.

Oblasti činnosti: