Euroskupina, 11. 5. 2015

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 11. 5. 2015
  • 15:00
  • Brusel

Hlavní výsledky

Řecko

Euroskupina byla informována o jednáních, která probíhají mezi řeckými orgány a Evropskou komisí, Evropskou centrální bankou a Mezinárodním měnovým fondem o řeckém komplexním seznamu reforem.

Konstatovala, že v těchto rozhovorech dochází k pokroku a že probíhají efektivněji, nicméně k překonání zbývajících rozdílů v postojích a k dosažení komplexní dohody je zapotřebí více času. Zbývající část finanční pomoci Řecku lze uvolnit až poté, co bude dosaženo shody na reformách a zmíněné tři instituce ve svém hodnocení dospějí k závěru, že byly tyto reformy uskutečněny.

„Chtěl bych znovu zdůraznit, že rámcem pro jednání zůstává dohoda z 20. února a že k uvolnění finančních prostředků je nezbytné, aby bylo dosaženo shody na komplexním programu reforem.“

Jeroen Dijsselbloem, předseda Euroskupiny

Hospodářská situace

Euroskupina také diskutovala o hospodářské situaci v eurozóně. Vycházela přitom z letošní jarní hospodářské prognózy, kterou vypracovala Evropská komise. Zabývala se rovněž vývojem inflace a směnných kurzů. 

Hospodářské oživení i tvorba pracovních míst nabírají v eurozóně na intenzitě, zatímco riziko deflace se snižuje. Ministři se shodli na tom, že eurozóna musí pokračovat ve strukturálních reformách posilujících růst a současně i ve zdravé fiskální politice, aby se hospodářské oživení udrželo.

Tematická diskuse o fiskálních rámcích

Ministři Euroskupiny se podělili o zkušenosti s posilováním fiskálních rámců ve svých zemích, které bylo eurozóně doporučeno během loňského evropského semestru. Tato diskuse proběhla v rámci pravidelných debat, které nyní Euroskupina vede a které se zaměřují na možnosti stimulace hospodářského růstu a tvorby pracovních míst.

Zpráva čtyř předsedů

Ministři si vyměnili názory na to, jak by bylo možné posílit správu ekonomických záležitostí v hospodářské a měnové unii (HMU). Smyslem této výměny názorů bylo přispět k přípravě zprávy, kterou na toto téma vypracovává předseda Euroskupiny společně s předsedy Evropské komise a Evropské rady a s prezidentem Evropské centrální banky.

Irsko

Euroskupina uvítala pokrok, kterého Irsko dosáhlo ve fiskální, finanční i strukturální oblasti, jak vyplynulo ze třetí zprávy vypracované v rámci dohledu po ukončení programu. Je přesvědčena, že Irsko bude v nastoupeném pozitivním trendu pokračovat a úspěšně se vypořádá se zbývajícími výzvami.

Naposledy aktualizováno 12. 5. 2015