Euroskupina, 22. 4. 2016

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 22. 4. 2016
  • 09:00
  • Amsterdam

Hlavní výsledky

Informace o zasedání

Řecko: aktuální situace

Instituce a řecký ministr financí Euclid Tsakalotos informovali Euroskupinu o aktuálním stavu probíhajícího prvního přezkumu řeckého makroekonomického ozdravného programu.

Pro dokončení tohoto přezkumu je třeba, aby instituce a řecké orgány dosáhly dohody o komplexním balíčku politických reforem, které by mělo Řecko zavést.

I přes významný pokrok, kterého bylo dosaženo v uplynulých týdnech, je stále zapotřebí další práce v řadě oblastí politik, například pokud jde o fiskální strategii nebo privatizační fond.

Euroskupina naléhavě vyzvala řecké orgány, aby se s institucemi urychleně dohodly na balíčku reforem, který by měl zahrnovat také otázky, jako jsou záložní opatření a nesplácené úvěry.

Euroskupina věří, že zmíněné dohody bude možné dosáhnout během příštích několika málo dní, a v takovém případě je připravena sejít se znovu, na mimořádném zasedání, aby se dohodla na dalších krocích vedoucích k uzavření prvního přezkumu.

Tematická diskuse o růstu a pracovních místech: vnitrostátní insolvenční rámce

Euroskupina pokračovala ve výměně názorů týkající se vnitrostátních insolvenčních rámců a jejich uplatňování, neboť v této oblasti existují mezi členskými státy eurozóny značné rozdíly. Tato diskuse probíhala v duchu doporučení, jež v letech 2015 a 2016 Rada vydala pro eurozónu v rámci každoročního cyklu koordinace politik v EU, označovaného jako evropský semestr.

Dobře fungující insolvenční rámce jsou nezbytné pro řešení převisu dluhu a pro zlepšení schopnosti bank poskytovat úvěry ekonomice. Toto téma má pro eurozónu zvláštní význam, neboť případné problémy se mezi jejími ekonomikami snadněji šíří a přenášejí.

Ministři se dohodli na souboru společných zásad, jež by mohly sloužit jako vodítka pro zlepšování těchto vnitrostátních rámců. Tyto zásady kladou důraz především na jejich rychlost, předvídatelnost a nákladovou efektivnost.

Vystoupení předsedkyně jednotného mechanismu dohledu

Předsedkyně jednotného mechanismu dohledu Danièle Nouyová představila výroční zprávu tohoto mechanismu.

Seznámila Euroskupinu také s probíhajícími činnostmi směřujícími k harmonizaci variantních řešení a vnitrostátních diskrečních pravomocí v oblasti dohledu, jež v bankovním sektoru eurozóny existují. Cílem této harmonizace je zajistit rovnější podmínky

Aktualizace týkající se rozpočtového dohledu

Evropská komise představila hlavní výsledky vyplývající z oznámení, která v dubnu 2016 vydal Eurostat v souvislosti s postupem při nadměrném schodku.

Průměrný schodek veřejných financí činil v roce 2015 v eurozóně 2,1 % HDP, veřejný dluh dosahoval v průměru 90,7 % HDP.

Ministři financí se budou otázkou rozpočtového dohledu a možnými kroky v postupu při nadměrném schodku znovu zabývat v nadcházejících měsících v souvislosti s blížící se letošní jarní prognózou Evropské komise a předkládáním programů stability a národních programů reforem členskými státy v rámci evropského semestru 2016.

Naposledy aktualizováno 6. 6. 2016