Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Hlavní výsledky

Videozáznam – shrnutí ze zasedání Euroskupiny, 9. května 2016

Euroskupina jednala o aktuálním stavu prvního přezkumu makroekonomického ozdravného programu Řecka.

Uvítala komplexní balíček politických reforem, který se zaměří na:

  • důchodový systém
  • daň z příjmu a DPH
  • opatření ve veřejném sektoru
  • privatizační strategii
  • problematiku nesplácených úvěrů

Euroskupina dospěla k závěru, že je třeba, aby řecké orgány a příslušné instituce pokračovaly v práci na mechanismu doplňkových nouzových opatření. Tato opatření vstoupí v platnost pouze tehdy, bude-li zapotřebí vyvinout další úsilí o dosažení dohodnutých cílových primárních přebytků.

Dokončení prvního přezkumu připraví půdu pro uvolnění další finanční pomoci Řecku, a to v návaznosti na provedení opatření ze strany Řecka a na příslušné vnitrostátní postupy v jiných členských státech eurozóny.

Další kroky

Euroskupina znovu potvrdila, že po dokončení prvního přezkumu je v případě potřeby připravena zvážit dodatečná opatření pro zajištění udržitelnosti potřeb Řecka v oblasti refinancování. V tomto ohledu se Euroskupina dohodla na řadě obecných zásad a na přístupu a po Pracovní skupinu pro Euroskupinu, aby pracovala na dalších podrobnostech.

Euroskupina bude v diskusi pokračovat na příštím zasedání 24. května 2016.