Jdi na obsah stránky
Odběr e-mailů

Hlavní výsledky

Předseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem prezentuje hlavní výsledky jejího zasedání, 24. května 2016

Řecko

Euroskupina uvítala dohodu na úrovni pracovních útvarů mezi Řeckem a orgány EU, která otevírá cestu k finalizaci prvního přezkumu makroekonomického ozdravného programu Řecka.

Z Evropského mechanismu stability bude díky tomu možné uvolnit další tranši finanční pomoci Řecku (10,3 miliardy €), která je v rámci programu k dispozici.

Pokud jde o Řecko, dosáhli jsme zásadního průlomu, který nám umožňuje vstoupit do nové fáze řeckého programu finanční pomoci.

Předseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem

Tato částka bude vyplacena v několika splátkách, jakmile Řecko dokončí všechna dohodnutá opatření, jež je nutno učinit předem, a jakmile členské státy eurozóny dohodu v souladu se svými příslušnými vnitrostátními postupy potvrdí.

Dohoda na úrovni pracovních útvarů mezi Řeckem a orgány EU obsahuje balíček reforem, které by mělo Řecko zavést, a mechanismus dodatečných nouzových opatření. V rámci tohoto mechanismu budou stanovena dodatečná reformní opatření pro případ, že by bylo ohroženo dosažení cílového primárního přebytku ve výši 3,5 % HDP.

Euroskupina oceňuje pokrok, jehož Řecko dosáhlo tím, že většinu dohodnutých opatření, která mělo učinit předem, již začalo provádět.

Euroskupina se rovněž dohodla na souboru krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření k zajištění udržitelnosti řeckého veřejného dluhu. Některá z těchto opatření budou prováděna v době mezi dokončením prvního přezkumu a ukončením programu, jiná až po úspěšném dokončení programu. Rozsah programu bude stanoven na základě aktualizované analýzy udržitelnosti dluhu.

Dojde-li k naplnění ještě nepříznivějšího scénáře vývoje než podle současných předpokladů, Euroskupina se dohodla, že bude možné aktivovat mechanismus pro přijetí dalších dluhových opatření.

Euroskupina uvítala záměr vedení MMF doporučit Výkonné radě fondu, aby do konce roku schválila finanční ujednání, jež podpoří provádění dohodnutých reforem.

Španělsko: pátý přezkum v rámci dohledu po ukončení programu

Euroskupina uvítala výsledky páté kontrolní mise po ukončení programu ve Španělsku, kterou v dubnu uskutečnila Evropská komise ve spolupráci s Evropskou centrální bankou.

Hospodářská situace v eurozóně

Euroskupina si v návaznosti na ekonomickou prognózu z jara 2016, kterou Komise zveřejnila dne 3. května 2016, vyměnila názory na hospodářskou situaci a výhled v eurozóně.