Euroskupina, 16. 6. 2016

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 16. 6. 2016
  • 15:00
  • Lucemburk

Hlavní výsledky

Informace o zasedání

Udržitelnost důchodových systémů v eurozóně

Euroskupina projednala různé politické nástroje, které lze využít ke zlepšení fiskální udržitelnosti důchodových systémů v eurozóně.

Vedle tradičních parametrů, jako jsou příspěvky na důchodové zabezpečení a výdaje na důchody, projednala Euroskupina rovněž aktivní politiky na trhu práce a reformy, které by mohly oživit hospodářskou činnost udržitelným způsobem. Rovněž se zabývala osvědčenými postupy týkajícími se automatických korekcí důchodových systémů v reakci na prodlužující se délku života.

Euroskupina přijala prohlášení, obsahující řadu dohodnutých zásad, jejichž účelem je zvýšit udržitelnost důchodových systémů. Evropská komise se v něm vyzývá, aby tyto zásady zohlednila při svých postupech dohledu a aby na tomto základě zvážila možnost vypracování odpovídajících referenčních ukazatelů.

Hodnocení eurozóny podle článku IV ze strany Mezinárodního měnového fondu

Generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová informovala Euroskupinu o výsledcích hodnocení hospodářských vyhlídek, rizik a politických výzev eurozóny. Hodnocení bylo provedeno v souvislosti s každoročními konzultacemi MMF podle článku IV.

MMF potvrdil, že v eurozóně pokračuje hospodářské oživení. MMF doporučil, aby se eurozóna nadále zaměřovala na strukturální reformy, investice a reformy finančního sektoru.

Euroskupina vedla konstruktivní rozpravu ohledně uvedených doporučení. Závěrečné prohlášení MMF bude včas k dispozici na jeho webových stránkách.

Jiné záležitosti

Euroskupina rovněž projednala inflaci v eurozóně a vývoj směnného kurzu eura na základě prezentací Komise a ECB. Euroskupina rovněž přijala svůj pracovní program pro druhou polovinu roku 2016.

Naposledy aktualizováno 27. 6. 2016